Χαρτογράφηση των αλλαγών στον αγροτικό χώρο με την αξιοποίηση εργαλείων Γεωπληροφορικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Χαρτογράφηση των αλλαγών στον αγροτικό χώρο με την αξιοποίηση εργαλείων Γεωπληροφορικής

Τζουβελέκη, Μαγδαληνή-Μαρία Μ.

Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην χωρική κατανομή των χρήσεων γης εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε βάθος χρόνου. Βασική επιδίωξη της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση, η αναγνώριση κι εν συνεχεία η χαρτογραφική αποτύπωση των μεταβολών που έχουν σημειωθεί, κατά την τελευταία δεκαετία, σε μια ειδική κατηγορία χρήσης γης αναφορικά με τα συστήματα γεωργικής παραγωγής για ορισμένη περιοχή μελέτης της βορειο-δυτικής Πελοποννήσου.Σε πρώτο στάδιο επιχειρείται ο εντοπισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων υπό κάλυψη που απαντώνται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Δυτικής Αχαΐας και η καταγραφή αυτών ως μεμονωμένες χωρικές οντότητες. Στη διαδικασία αυτή συμβάλλουν οι σύγχρονες μέθοδοι ψηφιακής καταγραφής που παρέχονται στα πλαίσια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Όσον αφορά τις χρονικές περιόδους όπου παρατηρείται η χωρική κατανομή του ερευνώμενου τύπου χρήσης γης, μελετώνται τα έτη 2003 και 2016 τα οποία επιλέγονται βάσει των διαθέσιμων τηλεπισκοπικών απεικονίσεων της περιοχής ενδιαφέροντος. Για την καταγραφή των καλλιεργειών υπό κάλυψη αξιοποιούνται τα δορυφορικά δεδομένα που διατίθενται αντίστοιχα για τα δύο έτη μέσω της εφαρμογής Google Earth. Η περαιτέρω ανάλυση των καταγραφόμενων χωρικών οντοτήτων διεξάγεται στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού ArcGIS, μέσω της διαδικασίας ανάλυσης διανυσματικών επιπέδων με υπέρθεση. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής εξάγονται τα ζητούμενα επίπεδα πληροφορίας που περιγράφουν τις καλλιέργειες υπό κάλυψη που καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 2016, τις διατηρούμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και όσες έχουν πάψει να υφίστανται από το 2003 έως το 2016. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε χαρτογραφικές απεικονίσεις όπου εντοπίζονται τα χωρικά πρότυπα των αλλαγών που αφορούν τις καλλιέργειες υπό κάλυψη κατά την χρονική περίοδο παρατήρησης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αγροτικός χώρος
Οπτική Φωτοερμηνεία
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Γεωπληροφορική
Αλλαγές χρήσης γης
Καλλιέργειες υπό κάλυψη
Χρήση γης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)