Εθνικός χώρος και ταυτότητες στην Ρομαντική Εποχή της μουσικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Εθνικός χώρος και ταυτότητες στην Ρομαντική Εποχή της μουσικής

Αφουξενίδης, Στέφανος Παναγιώτης Δ.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη μελέτη του συμβολικού τοπίου που απηχείται μέσω της μουσικής των εθνικών σχολών της ρομαντικής εποχής, καθώς και την δυνατότητα ή το βαθμό στον οποίον ένας σύγχρονος ακροατής είναι σε θέση να αντιληφθεί αυτά τα συμβολικά τοπία μέσα από το άκουσμα αυτής της μουσικής. Τα τοπία αυτά είναι είτε εθνικά, είτε φυσικογεωγραφικά, είτε και τα δύο ταυτόχρονα, ενώ ο ακροατής καλείται να αναγνωρίσει τα υπάρχοντα ή να κατασκευάσει τα δικά του φαντασιακά τοπία μέσα από την ακρόαση τριών επιλεγμένων μουσικών κομματιών στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση της αλληλένδετης σχέσης μεταξύ γεωγραφίας και κλασσικής μουσικής, καθώς και του τρόπου με τον οποίο η πρώτη επηρέασε την εξέλιξη της τελευταίας, υπό το πρίσμα της εθνικής ταυτότητας και του διαχωρισμού. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται και τίθενται υπό αμφισβήτηση τα στερεότυπα τα οποία θεμελιώθηκαν σχετικά με την ύπαρξη, ή μη, "εθνικής" μουσικής, αλλά και με την δυνατότητα, ή μη, πρόσληψης του ίδιου φαντασιακού τοπίου από όλους τους ακροατές. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια βαθύτερη μελέτη των εθνικών σχολών καθώς και μια ενδελεχής μορφολογική ανάλυση των κομματιών της προγραμματικής μουσικής που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα. Παράλληλα, γίνεται μνεία στους κυριότερους εκφραστές του μουσικού αυτού κινήματος για κάθε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και των διαφόρων ειδών προγραμματικής μουσικής που αναπτύχθηκαν κατά την ρομαντική περίοδο. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αφιερώνεται στην παρουσίαση των ποσοτικών αποτελεσμάτων, τα οποία προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία, καθώς και στην ποιοτική ερμηνεία αυτών, ενώ η εργασία έχει ως κατακλείδα την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την ικανότητα πρόσληψης, ή μη, συμβολικών τοπίων από τους σύγχρονους ακροατές.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εθνικός Χώρος
Κλασσική μουσική
Εθνική ταυτότητα
Συμβολικό τοπίο
Γεωγραφία
Μουσική - Μελέτη και διδασκαλία
Εθνικότητα
Ρομαντισμός
Πολιτική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)