Μελέτη διατροφικών συνηθειών-παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους από σχολεία της Αττικής (Έρευνα GENDAI)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Μελέτη διατροφικών συνηθειών-παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους από σχολεία της Αττικής (Έρευνα GENDAI)

Δελβινιώτη, Ελένη Δ.

Σκοπός: Η παρούσα πτυχιακή μελέτη αποσκοπεί στη μελέτη των γευματικών συνηθειών στα παιδιά και στην εύρεση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ διατροφικών συνηθειών και δεικτών παιδικής παχυσαρκίας από τη μελέτη GENDAI. Μεθοδολογία: Για την αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών χρησιμοποιήθηκαν ανακλήσεις 24ώρου από παιδιά, ηλικίας 10-12 ετών. Η ανάλυση των γευματικών συνηθειών βασίστηκε στις μεθόδους FBCE και tailored, όπως αναπτύχθηκαν από τις Lennernäs M και Andersson (1999). Πληθυσμός-Δείγμα μελέτης: Η συγκεκριμένη μελέτη περιλάμβανε 985 παιδιά (535 κορίτσια και 450 αγόρια) της πέμπτης και έκτης δημοτικού από δημόσια σχολεία της Αττικής που συμμετείχαν στην ευρύτερη μελέτη GENDAI. Στατιστικές αναλύσεις: Περιγραφικές στατιστικές και συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών με συντελεστή του Pearson ανάλογα με το φύλο και το ΔΜΣ.Αποτελέσματα: O ΔΜΣ συσχετιζόταν αρνητικά με: τα επεισόδια λήψης τροφής (r=-0,161, p-value=0,000), τα συνολικά σνακ (r=-0,108, p-value=0,001), τα σνακ-tailored (r=-0,091, p-value=0,005), τα χαμηλής ποιότητας σνακ (r=-0,070, p-value=0,029), τα μαγειρευμένα γεύματα (r=-0,138, p-value=0,000), και το πρωινού γεύμα (r=-0,064, p-value=0,044). Στα κορίτσια, παρατηρήθηκαν στατ. σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ: (α) ΔΜΣ και συνολικά σνακ (r=-0,160, p-value=0,000) και (β) ΔΜΣ και χαμηλής ποιότητας σνακ (r=-0,120, p-value=0,006)/ΔΜΣ και σνακ (tailored) (r=-0,125, p-value=0,004). Στα αγόρια βρέθηκε στατ. σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ ΔΜΣ και συνολικών γευμάτων (r=-0,103, p-value=0,029) και ΔΜΣ και μαγειρευμένων γευμάτων (r=-0,213, p-value=0,000).Συμπεράσματα: Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσμάτων με έλεγχο υποκαταγραφής. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, ο σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης για την παχυσαρκία στα παιδιά θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη για κάθε φύλο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφή
Παχυσαρκία
γευματικές συνήθειες
Παχυσαρκία στα παιδιά
διατροφικές συνήθειες
Διατροφικές συνήθειες
ΔΜΣ
Παιδιά - Διατροφή - Ελλάδα
παχυσαρκία
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-07-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)