Μελέτη των απόψεων των κατοίκων της Αθήνας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος της ζωής τους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Μελέτη των απόψεων των κατοίκων της Αθήνας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος της ζωής τους

Ξάνθη, Ειρήνη

Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και ελέγχου της ρύπανσης από τα απόβλητα δημιουργούν νέους προσανατολισμούς και επιβάλλουν μία εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ρύπανσης από τα απόβλητα. Είναι διαπιστωμένο ότι τα στερεά απόβλητα, τα απόβλητα των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, όπως οχήματα, ελαστικά, λιπαντικά έλαια και καταλύτες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης με συνεχώς αυξανόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δημιουργώντας παράλληλα και μία αδικαιολόγητη σπατάλη των πόρων. Σε διεθνές επίπεδο, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν συστηματοποιήσει τη διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, πριν ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήσει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται, η Γαλλία, η οποία ξεκίνησε τη διαχείριση το 1991, η Αυστρία το 1992, η Σουηδία το 1993, το Βέλγιο και η Ολλανδία το 1995, η Γερμανία το 1996 και η Μεγάλη Βρετανία το 1997. Στην Ελλάδα, αντίθετα, έχει αρχίσει να ισχύει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο από τις αρχές του 2003. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε ποικίλους λόγους, οι οποίοι θα αναφερθούν στη συνέχεια. Σημαντικό στοιχείο για την εναλλακτική διαχείριση είναι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Άσχημη εικόνα για την Ελλάδα είναι ο γερασμένος στόλος οχημάτων που διαθέτει, συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Προκειμένου για την εναλλακτική διαχείριση των παλαιών οχημάτων αλλά και των επιμέρους μερών τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει την Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Επιπλέον, έχει τεθεί σε ισχύει ο Νόμος 2939/2001 που αφορά στις «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Επίσης, έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 116 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 109 για τα μεταχειρισμένα ελαστικά των οχημάτων και το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 82 για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων. Τέλος, ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) με βασικό σκοπό να σχεδιάζει και να εφαρμόζει την πολιτική για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων. Σήμερα, οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί βρίσκονται σε σωστή τροχιά ώστε να επιτευχθούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχασθούν οι αρμόδιοι για τη μέχρι τώρα επιτυχία τους. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής έχει αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αντιστοιχεί ένα αυτοκίνητο ανά δύο κατοίκους. Αυτό είναι ενδεικτικό της υπάρχουσας κατάστασης και της αναγκαιότητας να εφαρμοστούν αυστηρά οι νομικές διατάξεις. Εντούτοις, οι περισσότεροι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι και συνεπώς ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στο θέμα των παλαιών οχημάτων και των αρνητικών επιπτώσεων που συνεπάγονται για το περιβάλλον. Επόμενο, λοιπόν, είναι να μη γνωρίζουν σχετικά για την εναλλακτική διαχείριση αυτών, με αποτέλεσμα να μην χαρακτηρίζονται ενεργοί πολίτες στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αττική σήμερα. Εν κατακλείδι, αναφέρονται ορισμένες προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, με σκοπό να εφαρμοστούν για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νομού Αττικής αλλά και γενικότερα της Ελλάδας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
ανακύκλωση
οχήματα
στερεά απόβλητα
Αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)