Κρυπτογράφηση και εσωτερική ασφάλεια στην Ε.Ε.

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Κρυπτογράφηση και εσωτερική ασφάλεια στην Ε.Ε.

Ταμβάκος, Ελευθέριος Φ.

Η παρούσα διπλωματική, αναφέρεται στην ανάλυση των σύγχρονων απειλών ασφάλειας στον ψηφιακό κόσμο, καθώς και στην αναγκαιότητα/ εφικτότητα δημιουργίας ενός κοινού κώδικα/νόρμας των Εθνικών/Ευρωπαικών Αρχών Επιβολής του Νόμου για την καταπολέμηση των απειλών που απορρέουν, από την χρήση της κρυπτογράφησης σε συνάρτηση με την Εθνική, Ευρωπαϊκή, περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια. Ειδικότερα σε αυτήν αναλύεται η έννοια του φυσικού και ψηφιακού κόσμου,ώστε να γίνουν κατανοητά στην συνέχεια, τα όρια και οι βασικές διαφορές των δύο αυτών κόσμων. Αμέσως μετά, περιγράφεται η ευρεία έννοια της ασφαλείας (εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια ) και το θεματολόγιο της Ε.Ε για την ασφάλεια, τα έτη 2015-2020.Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας με την μέθοδο P.E.S.T.E.L.Επίσης παραθέτονται οι κυριότερες απειλές στον κυβερνοχώρο(ψηφιακές απειλές)και η σχέση της καθεμίας με την κρυπτογράφηση. Ακόμη αναλύεται συνοπτικά η έννοια της κρυπτογράφησης και πιο εκτενώς η χρήση της σήμερα , σε σχέση με το έγκλημα και τις απειλές για την ασφάλεια στην Ευρώπη .Αναπτύσσεται η νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τίθενται κάποιοι προβληματισμοί ως προς την ιδιωτικότητα και την χρήση της κρυπτογράφησης και προτάσεις, για μια ολιστική προσέγγιση και πιο ασφαλή Ευρώπη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κρυπτογράφηση δεδομένων (Επιστήμη των υπολογιστών)
ασφάλεια
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ψηφιακές απειλές
κρυπτογράφηση
προσωπικά δεδομένα
ψηφιακός κόσμος
Europol

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)