Η τρωτότητα παραγωγικών τομέων σε σεισμική καταστροφή. Η περίπτωση της Κεφαλονιάς, 26/01/2014

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η τρωτότητα παραγωγικών τομέων σε σεισμική καταστροφή. Η περίπτωση της Κεφαλονιάς, 26/01/2014

Μπελιά, Αικατερίνη Ι.

Το παρόν πόνημα, στοχεύει στην ανάδειξη την οικονομικής τρωτότητας της Κεφαλονιάς στη σεισμική ακολουθία τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2014. Η περιοχή της έρευνας καθορίζεται: στο Ληξούρι, όπου σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και τις πρώτες καταγραφές των ζημιών, υπέστη τις περισσότερες καταστροφές, στο Αργοστόλι όπου είναι η πρωτεύουσα του νόμου Κεφαλληνίας και θα ερευνηθεί για τις οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά τη σεισμική ακολουθία και  στις αγροτικές περιοχές του Κατελειού και της Λειβαθούς, ώστε να γίνει προσέγγιση των επιπτώσεων της υπό έρευνα σεισμικής ακολουθίας στον αγροτικό τομέα. Εν συνεχεία, θα επιχειρηθεί να επεξεργαστεί η έννοια της οικονομικής τρωτότητας βάσει της βιβλιογραφίας, ενώ βάσει της οικονομικής διάρθρωσης της Κεφαλονιάς, η έρευνά θα διαχωριστεί σε 5 κλάδους, με σκοπό να διευρυνθούν οι ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα. Οι 5 τομείς της έρευνας είναι: οι εμπορικές επιχειρήσεις  οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γραφεία τουρισμού) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις υπηρεσιών (καφέ, εστιατόρια, κ.α.) και  οι αγροτικές δραστηριότητες.Τέλος, θα επιχειρηθεί να εξαχθούν συμπεράσματα για το είδος των επιχειρήσεων που επλήγησαν, για το βαθμό που επηρεάστηκαν οικονομικά στοιχεία, όπως ο τζίρος, τα κόστη, τα κέρδη κ.ά. Επίσης, θα γίνει και μία προσπάθεια προσέγγισης της μελλοντικής πορείας των επιχειρήσεων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φυσικές καταστροφές - Ελλάδα - Κεφαλληνία (Νομός) - Κεφαλονιά
Παραγωγικοί τομείς
Επιπτώσεις
Κεφαλονιά
Σεισμική καταστροφή
Σεισμοί - Ελλάδα - Κεφαλληνία (Νομός) - Κεφαλονιά
Τρωτότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)