Μετασχηματισμός του τοπίου στο κεντρικό Βένετο: προοπτικές εξέλιξης - προστασίας τοπίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μετασχηματισμός του τοπίου στο κεντρικό Βένετο: προοπτικές εξέλιξης - προστασίας τοπίου

Λάγιου, Ευγενία Γ.

Aντικείμενο της εργασίας είναι ο μετασχηματισμός του τοπίου στην κεντρική περιοχή της περιφέρειας του Βένετο, area centrale, περιοχή υψίστης ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας, που η ίδια η περιφέρεια του Βένετο την αναγνωρίζει σαν ένα ενιαίο μητροπολιτικό σύστημα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στο χώρο που εκτείνεται μεταξύ τριών πρωτευουσών επαρχιών, Treviso, Padova, Venezia.Η κεντρική μητροπολιτική περιοχή πυκνοκατοικημένη και έντονα καλλιεργημένη, θεωρείται η πλέον επιβαρυμένη από τις διαδικασίες εκβιομηχάνισης και αστικοποίησης της υπαίθρου, που εντεινόμενες στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας από το 1970 και μετά, ταυτοποιήθηκαν με τη διάρθρωση του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της «Τρίτης Ιταλίας», το οποίο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο επίτευξης του πρώτου στόχου της εργασίας , να αποδώσει τις διαδικασίες και το χαρακτήρα του μετασχηματισμού του τοπίου, στην τεχνητή πεδιάδα της κεντρικής μητροπολιτικής περιοχής του Βένετο, και για την πληρέστερη κατανόηση της αξίας των μετασχηματισμών , εξετάζεται κατ’αρχή το τοπίο ως μέσο και αποτέλεσμα των πολιτισμικών διαδικασιών, η αξία της αναπαράστασης και η θεωρία του τοπίου ως θέατρο στο πλαίσιο της Νέας Πολιτισμικής Γεωγραφίας. Στη συνέχεια εξετάζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στη διάρθρωση του ιστορικού τοπίου της ενδοχώρας του Βένετο και οι παράγοντες που συνέβαλαν στον ριζοσπαστικό μετασχηματισμό του. Ως δεύτερος στόχος τίθεται, η διερεύνηση των προοπτικών που διαγράφονται για την εξέλιξη του τοπίου στο πλαίσιο προστασίας του. Για το σκοπό αυτό αναζητούνται οι «στόχοι» που τίθενται, μέσα από τα εργαλεία Περιφερειακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Βένετο, στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών προστασίας τοπίου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αστικοποίηση - Ιταλία - Βένετο
Περιβαλλοντική πολιτική
στόχοι
τοπίο
ύπαιθρος
Προστασία τοπίου - Ιταλία
Περιβαλλοντική πολιτική - Ιταλία
διάχυση
πολιτικές
αστικοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)