Χαρτογράφηση της ευαισθησίας παράκτιας περιοχής σε πετρελαιοκηλίδα με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – εφαρμογή: Ν. Μύκονος

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Χαρτογράφηση της ευαισθησίας παράκτιας περιοχής σε πετρελαιοκηλίδα με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – εφαρμογή: Ν. Μύκονος

Θεοφιλοπούλου, Φωτεινή Ν.

Η πετρελαϊκή ρύπανση αποτελεί σημαντική απειλή για τις περιβαλλοντικές, οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Παγκοσμίως έχουν υπάρξει πολυάριθμα περιστατικά πετρελαιοκηλίδων με καταστροφικές συνέπειες. Η Ελλάδα, μια χώρα με μεγάλη θαλάσσια κυκλοφορία, δεν αποτελεί εξαίρεση. Δεδομένων των ποικίλων πιθανών επιπτώσεων μιας πετρελαιοκηλίδας, τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αναπόσπαστο τμήμα ενός σχεδιασμού αντιμετώπισης της πετρελαϊκής ρύπανσης αποτελεί η χωρική αποτύπωση της αντίστοιχης ευαισθησίας των διαφόρων περιοχών. Η οριοθέτηση ζωνών ανάλογα με την ευαισθησία τους και άρα ο καθορισμός προτεραιοτήτων αποτελούν καίρια εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς. Για το σκοπό αυτό, στην παρούσα εργασία επιχειρούμε την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που στοχεύει στην εκτίμηση της παράκτιας ευαισθησίας σε ενδεχόμενο περιστατικό πετρελαϊκής ρύπανσης, χρησιμοποιώντας Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και το νησί της Μυκόνου ως μελέτη περίπτωσης. Η Μύκονος αποτελεί ένα από τα πιο τουριστικά νησιά της Μεσογείου, έχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες, βρίσκεται ανάμεσα από διαδρόμους κυκλοφορίας πλοίων (ship lanes) και χαρακτηρίζεται στο σύνολό της από ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον. Η προτεινόμενη μεθοδολογία επιχειρεί να εκτιμήσει τόσο την κοινωνικοοικονομική ευαισθησία, όσο την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθησία της περιοχής μελέτης, ξεχωριστά, αλλά και συνολικά μέσα από τη σύνθεση των αντίστοιχων δεικτών. Η ευαισθησία «μεταφράζεται» τελικά σε καθορισμό προτεραιοτήτων δράσης μέσα από έναν συνθετικό, επιχειρησιακό χάρτη, που, σε συνδυασμό με την υπόλοιπη μεθοδολογία, προτείνεται ως εργαλείο λήψης αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παράκτια Ζώνη
Περιβαλλοντικός Δείκτης Ευαισθησίας ESI
Πετρελαιοκηλίδες - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ψηφιακή χαρτογράφηση
Χάρτες Ευαισθησίας
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
ΓΣΠ
Πετρελαιοκηλίδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)