Προοπτικές επιχειρηματικότητας για στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Προοπτικές επιχειρηματικότητας για στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών

Αλεξανδρή, Δανάη Ε.

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των υπαρχόντων προοπτικών επιχειρηματικότητας για τη στήριξη της ευπαθούς ειδικής ομάδας των μονογονεϊκών οικογενειών. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί βιβλιογραφική επισκόπηση μέσω θεωρητικών ή ερευνητικών πηγών και στατιστικών δεδομένων. Συντελείται στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, διότι αποτελεί πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας. Παράλληλα παρουσιάζεται με αυξημένο ατομικό ψυχολογικό όφελος σε σχέση με την επιλογή άλλων μορφών εργασίας. Η αλλαγή από την άλλη των κοινωνικών και οικογενειακών προτύπων συνοδευόμενη από αύξηση του ηλικιακού ορίου απόκτησης οικογένειας έχει προκαλέσει καθυστέρηση εύρεσης ισορροπιών εργασιακής κατάστασης και οικογένειας αυξάνοντας τις πιθανότητες για δημιουργία μονογονεϊκών οικογενειών. Οι τελευταίες βρίσκονται σε θετική συσχέτιση με το γυναικείο φύλο, την πιθανότητα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στη διάρκεια της μελέτης, αναλύεται ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας, η ιστορική και κοινωνική προέλευση των μονογονεϊκών οικογενειών σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και η επιχειρηματικότητα από το πρίσμα της μητέρας μονογονέα ως προς τους περιορισμούς και τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης. Η συσχέτισή τους παρουσιάζεται θετική ειδικά σε καθεστώτα διάκρισης των φύλων, καθώς και σε συνδυασμό με τη λανθάνουσα εμπειρία της μητέρας στη φροντίδα του νοικοκυριού και των τέκνων. Τα παραπάνω επαληθεύονται στατιστικά και στην ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται δυνατότητες ανάπτυξης της απασχόλησης μέσω επιχειρηματικότητας, οι οποίες όμως επιβραδύνονται λόγω των μειωμένων ευκαιριών εκπαίδευσης και χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με εμφάνιση διάκρισης των φύλων. Παρ’ όλα αυτά το συγκεκριμένο καθεστώς απασχόλησης παρουσιάζεται με δυνατότητες βιώσιμης λειτουργίας υποστηρίζοντας τις ανάγκες αποδοτικότητας της υπό μελέτη κοινωνικής ομάδας. Το συμπέρασμα αφορά σε συνδυασμό κοινωνικής και βιώσιμης επιχειρηματικότητας μονογονέων, που αφορά όχι μόνο σε ανάληψη από μονογονείς αλλά και άμεση παροχή θέσεων εργασίας στην αντίστοιχη ευπαθή ομάδα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

βιώσιμη επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Μονογονεϊκή οικογένεια - Ελλάδα
Αειφορική ανάπτυξη
Kοινωνική
μονογονείς

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)