Δημιουργία και έλεγχος της προβλεπτικής ικανότητας ενός δείκτη εκτίμησης της πιθανότητας ανεπάρκειας βιταμίνης D σε παιδικό μαθητικό πληθυσμό στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Δημιουργία και έλεγχος της προβλεπτικής ικανότητας ενός δείκτη εκτίμησης της πιθανότητας ανεπάρκειας βιταμίνης D σε παιδικό μαθητικό πληθυσμό στην Ελλάδα

Νίκα, Φωτεινή Ι.

Εισαγωγή-Σκοπός: Τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D έχουν συσχετιστεί με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία και ο έλεγχος της προβλεπτικής ικανότητας ενός δείκτη εκτίμησης της ανεπάρκειας και της έλλειψης των επιπέδων της βιταμίνης σε παιδιά.Υλικό-Μέθοδος: Σε ένα δείγμα 2,280 μαθητών ηλικίας 9-13 ετών έγινε συλλογή κοινωνικο-δημογραφικών, ανθρωπομετρικών, συμπεριφορικών και βιοχημικών δεδομένων και πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές λογιστικές παλινδρομήσεις. Αποτελέσματα: Η ανεπάρκεια και η έλλειψη της βιταμίνης ήταν υψηλότερες για τα κορίτσια συγκριτικά με τα αγόρια (57.5-11.6 έναντι 48.4-6.9, p<0.001), για τα παχύσαρκα παιδιά συγκριτικά με τα ελλιποβαρή/νορμοβαρή (59.6 έναντι 51.3, p=0.043), εντονότερες την άνοιξη σε σχέση με το φθινόπωρο(73.1-9.1 έναντι 31.9-1.5, p<0.001) και πιο εμφανείς για τα παιδιά που ζούσαν σε αστικές και ημιαστικές περιοχές συγκριτικά με εκείνα που κατοικούσαν σε αγροτικές (55.1-5.4/52.4-7.8 έναντι 41.7-2.0, p<0.001-p=0.002). Στις συνιστώσες των δύο σκορ συμπεριλήφθηκαν η ηλικία των παιδιών, το φύλο, η περιοχή διαμονής, ο χρόνος μπροστά από την οθόνη (μόνο για τον δείκτη που αφορούσε ανεπάρκεια της βιταμίνης), το σωματικό βάρος, ο βαθμός εκπαίδευσης της μητέρας και η εποχή. Για κάθε μονάδα αύξησης του σκορ του κάθε δείκτη, η πιθανότητα ανεπάρκειας και έλλειψης της βιταμίνης αυξανόταν κατά 31% και κατά 28% αντίστοιχα για το σύνολο του δείγματος.Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη δημιουργήθηκαν δύο δείκτες αξιολόγησης της πιθανότητας ανεπάρκειας και έλλειψης της βιταμίνης D για παιδιά. Αναμφίβολα, περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες προκειμένου να γίνει επικύρωση των δύο δεικτών και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους πληθυσμούς παιδιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

βιταμίνη D
Βιταμίνη D
Έλλειψη βιταμίνης D
πρόβλεψη
ανεπάρκεια
έλλειψη
Παιδιά - Διατροφή - Ελλάδα
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)