Μελέτη τεχνικών για τη βελτίωση της αξιοπιστίας συστημάτων MIMO-OFDM

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Μελέτη τεχνικών για τη βελτίωση της αξιοπιστίας συστημάτων MIMO-OFDM

Γεωργούλης, Απόστολος Ι.

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν σκοπό τη μελέτη της συμπεριφοράς των MIMO-OFDM συστημάτων σε όρους απόδοσης και αξιοπιστίας, εφαρμόζοντας και συγκρίνοντας τεχνικές μορφοποίησης δέσμης και διαφορισμού σε πομπό και δέκτη, για μετάδοση σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή και εξέλιξη των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών από την ανακάλυψη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων έως τα σύγχρονα δίκτυα LTE/LTE-A που χρησιμοποιούνται σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το ασύρματο κανάλι διάδοσης και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και οι μηχανισμοί ραδιοδιάδοσης. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται κάποια από τα πιο γνωστά μοντέλα ραδιοδιάδοσης που αφορούν στη μοντελοποίηση του ραδιοδίαυλου και τέλος οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κατά τη χρήση του, όπως είναι οι διαλείψεις, οι παρεμβολές και ο θόρυβος. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μια πρώτη περιγραφή της τεχνοτροπίας που αφορά στην ασύρματη μετάδοση σημάτων σε όρους διαμόρφωσης σήματος. Στη συνέχεια αναλύεται η μέθοδος OFDM και κατόπιν παρουσιάζεται η υλοποίηση της. Τέλος παρουσιάζεται η μέθοδος πολλαπλής πρόσβασης ορθογωνικής διαίρεσης συχνότητας OFDMA.Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην αρχιτεκτονική των σύγχρονων κυψελωτών LTE/LTE-A δικτύων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα είδη σταθμών βάσεων και τα χαρακτηριστικά των κεραιών τους. Κατόπιν, γίνεται ανάλυση των συστημάτων MIMO και παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης, μορφοποίησης δέσμης στον πομπό και διαφορισμού σε πομπό και δέκτη. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο έχουμε τις προσομοιώσεις των παραπάνω τεχνικών σε περιβάλλον MatLab, την εξαγωγή αντίστοιχων γραφημάτων (BER → SNR) και την αξιολόγησή τους που προκύπτει μέσω των συγκρίσεων μεταξύ τους με κριτήριο την αξιοπιστία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
OFDM
Διαφορισμός
MIMO
Συστήματα κινητής τηλεφωνίας
Διαδικτύωση (Τηλεπικοινωνία)
Αξιοπιστία
Rayleigh

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)