Συσχέτιση δεικτών οξειδωτικού στρες στο ωοθυλακικό υγρό με διατροφικούς δείκτες και παραμέτρους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: Μελέτη σε δείγμα γυναικών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Συσχέτιση δεικτών οξειδωτικού στρες στο ωοθυλακικό υγρό με διατροφικούς δείκτες και παραμέτρους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: Μελέτη σε δείγμα γυναικών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης

Σατολιά, Σοφία Ε.

Σκοπός: Να αξιολογηθεί η σχέση ανάμεσα σε αντιοξειδωτικούς δείκτες (GPx3 και TAC) σε δείγματα ωοθυλακικού υγρού (ΩΥ) γυναικών που ακολουθούν θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) με διατροφικούς παράγοντες και με την έκβαση της IVF.Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 86 μη-παχύσαρκες υπογόνιμες γυναίκες (ηλικίας 25-41 ετών), οι οποίες υποβλήθηκαν σε IVF σε μία Κλινική Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Αθήνα, για τις οποίες συλλέχθηκαν δείγματα ΩΥ. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τον τρόπο ζωής και τα βασικά δημογραφικά-κλινικά χαρακτηριστικά, καθώς και ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Σε δείγματα ΩΥ που απομονώθηκε από το επικρατούν ωοθυλάκιο κάθε γυναίκας προσδιορίστηκαν η δραστικότητα της GPx3 και η TAC του ΩΥ, και διερευνήθηκε η ύπαρξη διαφορών ανάλογα με τις τελικές εκβάσεις της IVF (κλινική εγκυμοσύνη και ζώσα γέννηση) με τη χρήση παραμετρικών τεστ. Για τις συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης ομάδων τροφίμων και των GPx3 και TAC στο ΩΥ χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rho. Αποτελέσματα Συγκριτικά με τις γυναίκες που έμειναν έγκυες, σε εκείνες στις οποίες δεν επετεύχθη κλινική εγκυμοσύνη δεν βρέθηκε να διαφέρει η δραστικότητα της GPx3 στο ΩΥ (7.3±3.4 έναντι 7.3±2.9 U/L, p=0.99) καθώς και η TAC του ΩΥ (0.33±0.1 έναντι 0.37±0.1 mMolTrolox, p=0.09). Όπως αναμενόταν, οι GPx3 και TAC συσχετίζονταν σημαντικά και θετικά μεταξύ τους (rho=0.68, p<0.01). Βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης γάλακτος και γιαουρτιού με πλήρη λιπαρά και της δραστικότητας της GPx3 στο ΩΥ (rho= -0.24, p=0.03).Επιπλέον, αντίθετα από ότι ίσως αναμενόταν, η κατανάλωση ελαιόλαδου βρέθηκε να συσχετίζεται αρνητικά με τη δραστικότητα της GPx3 (rho= -0.22, p=0.04), ενώ δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με την TAC.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανθρώπινη - Διαιτολογικές απόψεις
Υπογονιμότητα
Γονιμότητα
Οξειδωτικό στρες
εξωσωματική γονιμοποίηση
οξειδωτικό στρες
ολική αντιοξειδωτική ικανότητα
υπεροξειδάση της γλουταθειόνης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)