Υιοθέτηση των τεχνικών μάρκετινγκ από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου τους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Υιοθέτηση των τεχνικών μάρκετινγκ από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου τους

Τόγια, Κωνσταντίνα Κ.

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν θεσμό που πέραν της μετάδοσης γνώσεων έχει απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση προσωπικοτήτων των μελλοντικών πολιτών της κοινωνίας. Το σχολείο χρειάζεται να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών και των γονέων και να προσελκύσει νέους. Προκειμένου τα σχολεία να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες μαθητές προβαίνουν σε δραστηριότητες όπως οι δημόσιες σχέσεις. Αρχίζει και γίνεται λόγος για την αξιοποίηση του μάρκετινγκ στο χώρο της εκπαίδευσης. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τη στάση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αξιοποίηση του Μάρκετινγκ στο χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα αναφορικά με την εικόνα του σχολείου που εργάζονται. Το δείγμα αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί από δημόσια δημοτικά σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας. Μελετήθηκε το εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ καθώς και πώς αυτό μπορεί να αφομοιωθεί στη σχολική κουλτούρα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η έννοια της εικόνας και σε ποια σημεία δίνουν προσοχή οι εκπαιδευτικοί βάσει της βιβλιογραφίας καθώς και ποιες είναι οι απόψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών αναφορικά με την αξιοποίηση του Μάρκετινγκ. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι αν και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν αρκετά με την αξιοποίηση του Μάρκετινγκ δεν προβαίνουν σε διαδικασίες μέτρησης της εικόνας του σχολείου τους. Επιπλέον, κρίνουν πολύ σημαντική τη στάση του διευθυντή απέναντι στο Μάρκετινγκ και από αυτήν εξαρτάται και η δική τους στάση. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει επιμόρφωση έχουν περισσότερες πιθανότητες να συμφωνούν με την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση. Τέλος, εξαιρετικά ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανέφεραν πως οι διευθυντές των σχολείων τους δείχνουν ενδιαφέρον αναφορικά με την αξιοποίηση του Μάρκετινγκ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μάρκετινγκ
Στοιχειώδης - Μάρκετινγκ
Εκπαίδευση
εικόνα σχολείου
Δημοτικά σχολεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)