Συγκριτική αξιολόγηση δύο γειτονικών Καποδιστριακών Δήμων ως προς τους αναπτυξιακούς τους παράγοντες στην ελληνική περιφέρεια: η περίπτωση των Δήμων Δυστίων και Αυλώνος της Ν.Α. Ευβοίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Συγκριτική αξιολόγηση δύο γειτονικών Καποδιστριακών Δήμων ως προς τους αναπτυξιακούς τους παράγοντες στην ελληνική περιφέρεια: η περίπτωση των Δήμων Δυστίων και Αυλώνος της Ν.Α. Ευβοίας

Φώης, Χρήστος

Η διαφοροποίηση των αναπτυξιακών παραγόντων των αγροτικών περιοχών αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Μελετήθηκαν δυο αγροτικοί δήμου του νομού Ευβοίας, οι δήμοι Δυστίων και Αυλώνος. Για την εκπόνηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο προέκυψε μετά την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας ερμηνεύονται διαμέσου της περιγραφικής στατιστικής και αναλύονται με τη χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας χ² και της παραγοντικής ανάλυσης. Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των δυο δήμων και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης προκύπτουν κυρίως σημαντικές ομοιότητες για τους αναπτυξιακούς παράγοντες των δυο περιοχών λόγω της κοινής γεωμορφολογίας και των κοινών πληθυσμιακών κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. Παρόλα αυτά από την έρευνα προκύπτει ότι οι δυο περιοχές έχουν σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές παρόλες τις αδυναμίες που παρουσιάζουν κυρίως σε επίπεδο υποδομών. Έγκειται λοιπόν στους κατοίκους και την τοπική εξουσία να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις αναπτυξιακές αυτές δυνατότητες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Rural development
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Εύβοια (Νομός) - Αυλώνα
παραγοντική ανάλυση
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Εύβοια (Νομός) - Δύστος
Sustainable development - Greece - Evia (Nome) - Distos
Βιώσιμη ανάπτυξη αγροτικών περιοχών
Αγροτική ανάπτυξη
Sustainable development - Greece - Evia (Nome) - Avlona

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)