Συναισθηματική νοημοσύνη και σχολική επίδοση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Συναισθηματική νοημοσύνη και σχολική επίδοση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γιαννοπούλου, Γεωργία

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την σχολική επίδοση των μαθητών. Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες που να εξετάζουν τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης, των εκφάνσεων της συναισθηματικής – κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών γυμνασίου με την σχολική τους επίδοση. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη μελέτη της σχέσης μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης, εκφάνσεων συναισθηματικής–κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών γυμνασίου και της σχολικής επίδοσης μέσα από την διερεύνηση των δημογραφικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών τους. Στα δημογραφικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το φύλο, η σχολική τάξη και η σχολική επίδοση των μαθητών γυμνασίου ενώ στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η συναισθηματική νοημοσύνη και οι εκφάνσεις της συναισθηματικής- κοινωνικής τους συμπεριφοράς. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 183 μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων Καλαμάτας. Για τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών χρησιμοποιήθηκε η σύντομη εκδοχή του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικού της προσωπικότητας «Trait Emotional Intelligence Questionnaire»-Short Form (TEIQue-SF) (Petrides & Furnham, 2003) και για τις εκφάνσεις της συναισθηματικής – κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Δυνατοτήτων και Δυσκολιών-The Strengths and Difficulties Questionniare» (SDQ) (Goodman, 1999), ενώ η σχολική επίδοση αξιολογήθηκε από το μέσο όρο βαθμολογίας τους στα μαθήματα του τρέχοντος σχολικού τριμήνου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι μαθητές που διαθέτουν υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης εμφανίζουν παράλληλα καλή σχολική επίδοση. Η προκοινωνική συμπεριφορά των μαθητών συσχετίζεται θετικά με τον αυτοέλεγχο, την κοινωνικότητα και την συναισθηματικότητα. Επομένως, αυτή η εργασία δίνει το έναυσμα για την επιστημονική εδραίωση των προγραμμάτων συναισθηματικής νοημοσύνης που απευθύνονται σε εφήβους μαθητές με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών τους ικανοτήτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Academic achievement
Emotional intelligence
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ακαδημαϊκή επίδοση
σχολική επίδοση
Συναισθηματική νοημοσύνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-04-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)