Βιβλιοκριτικές: Μετανάστευση γυναικών προς τη Νότια Ευρώπη - Gender, migration in Southern Europe / Anthias Floya, Gabriella Lazaridis (επιμ.), Berg, Oxford 2000 - Gender, migration and domestic service. The politics of black women in Italy / Andall Jacqueline, Ashgate, Aldershot 2000, σ. 332 - Las presencias de la immigracion femenina. Un recorrido por Filipinas, Gambia y Marruecos en Cataluna / Ribas Natalia, Icaria-Antazyt (mujeres, voces y propuestas), Barcelona 1999

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΒιβλιοκριτικές: Μετανάστευση γυναικών προς τη Νότια Ευρώπη - Gender, migration in Southern Europe / Anthias Floya, Gabriella Lazaridis (επιμ.), Berg, Oxford 2000 - Gender, migration and domestic service. The politics of black women in Italy / Andall Jacqueline, Ashgate, Aldershot 2000, σ. 332 - Las presencias de la immigracion femenina. Un recorrido por Filipinas, Gambia y Marruecos en Cataluna / Ribas Natalia, Icaria-Antazyt (mujeres, voces y propuestas), Barcelona 1999

journal_paper
Άρθρο Περιοδικού (EL)
Journal Paper (EN)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)