Ο ρόλος του νομίσματος ευρώ στην οικονομική συμπεριφορά και κατανάλωση των ελληνικών νοικοκυριών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ο ρόλος του νομίσματος ευρώ στην οικονομική συμπεριφορά και κατανάλωση των ελληνικών νοικοκυριών

Λουβερδής, Γεώργιος

Με την χρήση διαστρωματικών δεδομένων, για 330 νοικοκυριά, εξετάζονται: α) οι προσδιοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης του συνολικού εισοδήματος, β) η οικονομική, καταναλωτική και αγοραστική συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών μέσω διερεύνησης των παραγόντων που διαμορφώνουν το ύψος των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες, που απαρτίζουν το «καλάθι του σύγχρονου νοικοκυριού», γ) ο ρόλος του ευρώ, ποιες είναι οι πεποιθήσεις και η στάση των Ελλήνων πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή του.Σχετικά με την μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς για διάφορες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, επιλέχτηκε η ανάπτυξη υποδειγμάτων (σχετικά με τις διαμορφωθείσες δαπάνες) για είδη διατροφής, καπνό και αλκοολούχα ποτά, ιδιωτικές μετακινήσεις, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και πολιτισμό. Από την εμπειρική ανάλυση, με την χρήση της γραμμικής παλινδρόμησης, βρέθηκε πως το συνολικά διαμορφωθέν εισόδημα των νοικοκυριών εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή κατάσταση του υπεύθυνου του νοικοκυριού, τον συνολικό αριθμό εργαζόμενων, την αποταμίευση, την ιδιοκατοίκηση και το συναφές μέγεθος της πρωτευούσης κατοικίας των νοικοκυριών. Τα υποδείγματα καταναλωτικής συμπεριφοράς που αναπτύχθηκαν, έδειξαν ότι οι δαπάνες για τα διάφορα είδη αγαθών και υπηρεσιών εξαρτώνται από τα διάφορα ατομικά χαρακτηριστικά του υπευθύνου ή του προσώπου αναφοράς όπως και το συνολικά διαμορφωθέν εισόδημα του νοικοκυριού. Παράλληλα, η στάση και οι πεποιθήσεις των ελληνικών νοικοκυριών απέναντι στο ευρώ, καθώς και ο βαθμός χρήσης και ικανοποίησης από αυτό, παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των δαπανών τους. Ακόμα, γίνεται σύγκριση του ύψους των δαπανών σε διαφορετικές χρονολογικές σειρές, (2001 – 2007), ώστε να μελετηθούν και οι επιπτώσεις στις δαπάνες και το εισόδημα μετά την έλευση του ευρώ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

οικιακή οικονομία
ευρώ
Οικιακή οικονομία
Νοικοκυριά - Ελλάδα
Συμπεριφορά καταναλωτή
Euro
νοικοκυριά
Households - Greece
Ευρώ
Consumer behavior
Home economics
Καταναλωτική συμπεριφορά
νόμισμα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-02-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)