Θεσμικό πλαίσιο και προοπτικές για την ανάπτυξη των παραδοσιακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Θεσμικό πλαίσιο και προοπτικές για την ανάπτυξη των παραδοσιακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τασιοπούλου, Σταυρούλα

Τα παραδοσιακά προϊόντα διατροφής είναι προϊόντα που συνδέονται με την διατροφική κουλτούρα ενός τόπου, και μέσω αυτής με την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας των προϊόντων αυτών οφείλεται στην ιδιοτυπία των υλικών ή του τρόπου παρασκευής τους (συνταγή ή τεχνολογία), έχει ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η πολύπλευρη αξία των παραδοσιακών προϊόντων διατροφής και η σημασία της προστασίας και ανάδειξης τους, τόσο για τη διατήρηση της διατροφικής κληρονομιάς και ιστορικής ταυτότητας μιας περιοχής, αλλά και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Σκοπός της μελέτης θα είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την παραγωγή, διακίνηση και πιστοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων διατροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτό καθορίζεται από το κοινοτικό δίκαιο, αλλά και τις νομοθεσίες και πρακτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας και στα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Επίσης θα αναφερθούν μερικές από τις ερευνητικές δραστηριότητες που ασχολήθηκαν τα τελευταία χρόνια με τη μελέτη των παραδοσιακών προϊόντων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Περαιτέρω θα αναλυθούν τα τυχόν εμπόδια που μπορεί να ευθύνονται για τον περιορισμό της εμπορικής αξιοποίησης των παραδοσιακών προϊόντων, και θα αναζητηθούν ανάλογες εμπειρίες άλλων κρατών και ειδικότερα της γειτονικής Ιταλίας. Τέλος, θα εξεταστούν οι προοπτικές για την ανάπτυξη των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων, τόσο όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής των εν δυνάμει προϊόντων, την κατοχύρωση τους στην Ευρωπαϊκή αγορά αλλά και τις δυνατότητες προώθησης τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντιλήψεις και ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παραδοσιακά προϊόντα
Παραδοσιακά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Traditional products - Marketing
Παραδοσιακά προϊόντα - Δίκαιο και νομοθεσία
Traditional products
Traditional products - Law and legislation

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)