Οι νέες τεχνολογίες στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η χρήση τους στη διοίκηση των σχολικών μονάδων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Οι νέες τεχνολογίες στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η χρήση τους στη διοίκηση των σχολικών μονάδων

Παναγούλη, Ειρήνη

Η διοίκηση της σχολικής μονάδας είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του σχολικού οργανισμού και αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των στόχων που επιδιώκονται από αυτόν. Το έργο της σχολικής διοίκησης αναζητά και υιοθετεί νέες, σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους, αφού σχετίζεται με την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποτελούν μέσο εκσυγχρονισμού τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στη διεκπεραίωση των διοικητικών διεργασιών. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αξιοποιούν λοιπόν, όλο και περισσότερο τις Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ), υιοθετώντας τη χρήση τους στην καθημερινή πραγματικότητα και εξασφαλίζοντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στη διδακτική πράξη και διευκόλυνση στις διοικητικές εργασίες. Όμως, η ενσωμάτωση των ΝΤ στη διοικητική πράξη, δεν είναι ενιαία και κοινή σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς παρατηρείται έλλειψη στην τεχνολογική υποδομή και στην επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι: α) να διερευνήσει το βαθμό αξιοποίησης και τον τρόπο υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση των σχολικών μονάδων σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, β) να μελετήσει την εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής διοίκησης στη χρήση του Η/Υ καθώς και να αναδείξει την ανάγκη αλλά και τη μορφή κατάλληλης επιμόρφωσης των διευθυντών σχετικά με τις ΝΤ και γ) να εξετάσει την υφιστάμενη τεχνική υποστήριξη στις σχολικές διοικήσεις. Με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα, προτείνονται επίσης, λύσεις ως προς την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των ΝΤ στη σχολική διοίκηση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Teachers - In-service training
Εκπαίδευση
διοίκηση
School administrators
Στοιχειώδης
Νέες τεχνολογίες
Information technology - Management
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
School management and organization
Πληροφόρηση - Τεχνολογία - Διοίκηση και οργάνωση
Education
Primary
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί - Επιμόρφωση
Διευθυντές σχολείων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)