Εναλλακτικά μοντέλα αγροτικής ανάπτυξης: η περίπτωση της παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ στις περιοχές της Μαντινείας και της Νεμέας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Εναλλακτικά μοντέλα αγροτικής ανάπτυξης: η περίπτωση της παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ στις περιοχές της Μαντινείας και της Νεμέας

Θεοφίλη, Αλεξάνδρα

Τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα γενικά, και το κρασί ειδικότερα αποκτούν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις πολιτικές Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν εμπορικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα και την αγροτική οικονομία, συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, συγκρατούν τον αγροτικό πληθυσμό στην ύπαιθρο, ευνοούν την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και αναδεικνύουν την τοπική γνώση και τον πολιτιστικό πλούτο των Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει κατά πόσο ισχύουν τα ανωτέρω συμπεράσματα στην περίπτωση της ελληνικής υπαίθρου, και ειδικότερα σε δύο περιοχές που ειδικεύονται στην παραγωγή οίνου τύπου ΟΠΑΠ, την Νεμέα και την Μαντινεία. Οι δύο περιοχές αν και βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την έκταση της αμπελουργικής ζώνης, τον αριθμό των οινοποιείων και την σύνδεση της τοπικής οικονομίας με την αμπελουργική δραστηριότητα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αναφέρονται στον βαθμό προσαρμογής των ανωτέρω περιοχών στο εναλλακτικό μοντέλο Αγροτικής Ανάπτυξης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Wine and wine making - Greece - Arkadia (Nome) - Madineia
Γεωργία - Οικονομικές απόψεις
Agriculture - Economic aspects
Αμπελουργία - Ελλάδα - Aρκαδία (Νομός) - Μαντινεία
Αμπελουργία - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός) - Νεμέα
Wine and wine making - Greece - Korinthia (Nome) - Nemea

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)