Συσχέτιση ορμονικών δεικτών και διαιτητικών συνηθειών σε φυσιολογικού βάρους και υπέρβαρα παιδιά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Συσχέτιση ορμονικών δεικτών και διαιτητικών συνηθειών σε φυσιολογικού βάρους και υπέρβαρα παιδιά

Φαρμάκη, Ελένη Αναστασία

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συσχέτιση γευματικών συνηθειών με την παχυσαρκία, τα επίπεδα ινσουλίνης και ινσουλινοαντίστασης σε φυσιολογικού βάρους & υπέρβαρα παιδιά σχολικής ηλικίας. Αξιολογήθηκαν γευματικές συνήθειες από 528 κορίτσια και 600 αγόρια μέσης ηλικίας 11,17±0,66 ετών, με ανακλήσεις 24ώρου. Στα παιδιά μετρήθηκαν επίσης, βάρος, ύψος, δερματοπτυχές, περιφέρειες, ορμονικά χαρακτηριστικά. Η πολυπαραγοντική ανάλυση για την αξιολόγησε της επίδραση διαφόρων γευματικών συνηθειών στον ΔΜΣ, έδειξε ότι ο ΔΜΣ του παιδιού ακόμα και όταν λαμβάνονται υπόψη άλλοι συγχυτικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, ΔΜΣ και ηλικία μητέρας και πατέρα, σωματική δραστηριότητα, και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο) σχετίζεται σημαντικά αρνητικά με την συχνότητα κατανάλωσης σνακ γενικά (β=-0,096 p=0,054) και σνακ υψηλής ποιότητας (β=-0,094 p<0,044) ενώ τάση αρνητικής συσχέτιση εμφανίζεται και με την συχνότητα κατανάλωσης τροφής (ΣΚΤ) (β=-0,070 p=0,093). Σημαντικοί επίσης προβλεπτικοί παράγοντες που σχετίστηκαν θετικά με τον ΔΜΣ του παιδιού ήταν ο ΔΜΣ της μητέρας και του πατέρα, τα λεπτά καθιστικής δραστηριότητας, το επίπεδο σπουδών μητέρας, ο αριθμός αυτοκινήτων της οικογένειας ενώ αρνητική συσχέτιση εμφάνισε ο αριθμός παιδιών της οικογένειας. Η πολυπαραγοντική ανάλυση για τα επίπεδα ινσουλίνης και ΗΟΜΑ έδειξε ότι ακόμα και όταν λαμβάνονται υπόψη άλλοι συγχυτικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, ΔΜΣ, σωματική δραστηριότητα και ενεργειακή πρόσληψη), αρνητική συσχέτισης εμφανίζεται με την συχνότητα κατανάλωσης κυρίως γευμάτων (β=-0,109 p=0,009 και β=-0,106 p=0,012 αντίστοιχα για ινσουλίνη και ΗΟΜΑ), και πρωινού (β=-0,102 p=0,003 και β=-0,102 p=0,003 αντίστοιχα για ινσουλίνη και ΗΟΜΑ). Σημαντικοί επίσης προβλεπτικοί παράγοντες που σχετίστηκαν θετικά τόσο με τα επίπεδα ινσουλίνης όσο και με τον δείκτη ΗΟΜΑ ήταν η ηλικία, ο ΔΜΣ και η ενεργειακή πρόσληψη, ενώ το γυναικείο φύλο φάνηκε να σχετίζεται σημαντικά με μεγαλύτερες τιμές ινσουλίνης και ΗΟΜΑ. Η χρήση των γευματικών συνηθειών στην αξιολόγησης της σχέσης της διατροφής με την παχυσαρκία και τις μεταβολικές διαταραχές φαίνεται να έχει σε ορισμένες περιπτώσεις πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική εκτίμηση μακρο- και μικρο-θρεπτικών συστατικών της δίαιτας στον παιδικό πληθυσμό. Ωστόσο είναι απαραίτητος ο σωστός μεθοδολογικός σχεδιασμός και κυρίως ο έλεγχος για παρουσία ατόμων με μη ΙΚΕΠ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παιδιά - Διατροφή
Παχυσαρκία στα παιδιά
Food habits - Children
Children - Nutrition
Obesity in children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)