Επίδραση της κατανάλωσης κρασιού μεταγευματικά σε δείκτες οξειδωτικού στρες σε υγιείς άνδρες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Επίδραση της κατανάλωσης κρασιού μεταγευματικά σε δείκτες οξειδωτικού στρες σε υγιείς άνδρες

Αραμπατζή Μενενάκου, Καλλιόπη

Εισαγωγή- Σκοπός: Όλο και περισσότερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως το κρασί αναστέλλει τη διαδικασία της αθηρωμάτωσης, προστατεύοντας έτσι από καρδιαγγειακά νοσήματα. Έχει αποδειχθεί πως το οξειδωτικό στρες αποτελεί βασικό παθοφυσιολογικό μηχανισμό της αθηρωμάτωσης. Τα ερευνητικά δεδομένα για την αντιοξειδωτική δράση του κρασιού μεταγευματικά είναι περιορισμένα και αντικρουόμενα. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να αξιολογήσει την μεταγευματική επίδραση δύο διαφορετικών κρασιών (λευκού και κόκκινου) στους δείκτες οξειδωτικού στρες. Μεθοδολογία: 8 υγιείς, νορμοβαρείς, μη καπνιστές άνδρες, ηλικίας 30 ± 3 ετών, συμμετείχαν με τυχαία σειρά σε 4 δοκιμασίες. Κάθε δοκιμασία περιελάμβανε την κατανάλωση πρωινού συγκεκριμένης σύστασης με: 4 ml/kg ΣΒ νερό ή αιθανόλη (12.5%) ή λευκό κρασί (κύρια ποικιλία Ρομπόλα), ή κόκκινο κρασί (κύρια ποικιλία Cabernet Sauvignon). Έγινε λήψη αίματος πριν και αμέσως μετά την κατανάλωση πρωινού με το εκάστοτε ποτό καθώς και 30, 60 , 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300 και 360 λεπτά μετά. Μετρήθηκαν δείκτες οξειδωτικού στρες (TBARS) και το ουρικό οξύ πλάσματος. Αποτελέσματα: Τα επίπεδα ουρικού οξέος διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των παρεμβάσεων (p=0.001). Η κατανάλωση κρασιού (κόκκινου/ λευκού) και αιθανόλης προκάλεσε αύξηση των επιπέδων ουρικού οξέος σε σχέση με την κατανάλωση νερού. Συγκρίνοντας την κατανάλωση αιθανόλης ή κρασιών με το νερό, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μετά την κατανάλωση λευκού κρασιού (p=0.035) και αιθανόλης (p=0.01). Συγκρίνοντας την κατανάλωση κρασιών με την αιθανόλη παρατηρήθκε στατιστικά σημαντική διαφορά με το κόκκινο κρασί (p=0.018). Τα TBARS στον ορό παρουσίασαν μία οριακή διαφοροποίηση μεταξύ των τεσσάρων παρεμβάσεων (p=0.069). Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιμέρους συσχετίσεις. Στις επιμέρους χρονικές στιγμές παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της παρέμβασης με το νερό και της παρέμβασης με την αιθανόλη και το λευκό κρασί από τα 30 μέχρι και τα 300 λεπτά. Παρατηρήθηκε επιπλέον στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της παρέμβασης με το νερό και της παρέμβασης με το λευκό κρασί στα 300 λεπτά (p=0.014), καθώς επίσης και μεταξύ της παρέμβασης με το νερό και της παρέμβασης με το κόκκινο κρασί στα 300 λεπτά (p=0.002). Συμπεράσματα: Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση κρασιού μπορεί να επηρεάσει μεταγευματικά τους δείκτες του οξειδωτικού στρες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
Oxidative stress
Wine - Health aspects
Οξειδωτικό στρες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)