Η αγορά του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος στην Ελλάδα: παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτησή του, τάσεις και προοπτικές του κλάδου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2010 (EN)
Η αγορά του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος στην Ελλάδα: παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτησή του, τάσεις και προοπτικές του κλάδου

Γαλάτουλας, Ιωάννης Π.

Το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα αποτελεί ένα από τα βασικότερα αγροτικά προϊόντα στη διατροφή του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ορισμένες κυβερνήσεις να εφαρμόζουν πολιτικές στήριξης της τιμής του για τη διάθεσή του σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση του φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος και η καταγραφή των τάσεων και των προοπτικών του κλάδου στην Ελλάδα. Παράλληλα, καταγράφονται και αξιολογούνται οι απόψεις των καταναλωτών για το κόστος του φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας μοιράστηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο σε 250 καταναλωτές στο λεκανοπέδιο Αττικής. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της Παραγοντικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης σε Συστάδες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν και ορισμένοι στατιστικοί έλεγχοι ανεξαρτησίας (chi-square test) για τον έλεγχο βασικών υποθέσεων.Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, όπως η ύπαρξη σχέσης μεταξύ της κατανάλωσης φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος και του μορφωτικού επιπέδου των καταναλωτών και η κατάταξη των καταναλωτών σε τρεις βασικές ομάδες ανάλογα με τις απόψεις που διατυπώνουν για το συγκεκριμένο προϊόν. Η πρώτη περιλαμβάνει τους «πιστούς» καταναλωτές, η δεύτερη τους «επιρρεπείς», σε σχέση με την τιμή, καταναλωτές και η τρίτη τους «φοβισμένους» καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κλάδος αυτός είναι ιδιαίτερα δυναμικός και χαρακτηρίζεται, τα τελευταία χρόνια, από έντονες ανακατατάξεις. Τέλος, από την έρευνα προέκυψε ότι οι καταναλωτές θεωρούν ως υπεύθυνους, τόσο για την τιμή του γάλακτος όσο και για τα προβλήματα της αγοράς, τις γαλακτοβιομηχανίες και όχι τους παραγωγούς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γάλα
Milk trade - Greece
γαλακτοκομικά προϊόντα
εμπόριο
Γάλα - Βιομηχανία και εμπόριο - Ελλάδα
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Ελλάδα
Dairy products - Greece
παστεριωμένο
φρέσκο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)