Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τοπική ανάπτυξη: συσχέτιση λειτουργίας ΣΔΕ και αναβάθμισης επαγγελματικής απασχόλησης εκπαιδευομένων σε αυτά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τοπική ανάπτυξη: συσχέτιση λειτουργίας ΣΔΕ και αναβάθμισης επαγγελματικής απασχόλησης εκπαιδευομένων σε αυτά

Ζουγανέλη, Άννα

Στην παρούσα εργασία, μελετάται η σχέση μεταξύ Τοπικής Ανάπτυξης και των επονομαζομένων Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας τα οποία ιδρύθηκαν στην Ελλάδα το 1997 και λειτουργούν από το 2000. Αυτός ο συσχετισμός αποδείχτηκε δύσκολο να εγκαθιδρυθεί, καθώς η Τοπική Ανάπτυξη, δεν μπορεί να οριστεί εύκολα σε οικονομικούς όρους ή να ποσοτικοποιηθεί με άλλο τρόπο, ενώ η γεωγραφική κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, η οποία επιλέχτηκε ως περιοχή μελέτης, είναι ιδιαίτερα υψηλή. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, επικεντρωθήκαμε κυρίως, στις προσδοκίες για επαγγελματική αναβάθμιση των 100 ατόμων τα οποία το σχολικό έτος 2009-2010 αποτελούσαν τους επιμορφούμενους του σχολείου και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, με την υπόθεση εργασίας ότι, η βελτίωση αυτού του δείκτη, μπορεί να συμβάλλει, στην περαιτέρω αύξηση του εισοδήματος και επομένως στην ανάπτυξη με τη στενή και ευρεία έννοια του όρου. Η Λάρισα επελέγη, ως μια δυναμικά αναπτυσσόμενη, μεσαία πόλη της περιφέρειας της Θεσσαλίας –τουλάχιστον μέχρι την πρόσφατη κρίση- με μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη οικονομία και στους τρείς τομείς, με πολλαπλές δυνατότητες απασχόλησης και θεαματικές κοινωνικές εξελίξεις. Όλα αυτά επομένως δημιουργούν ένα κλίμα για υψηλές οικονομικές και κοινωνικές προσδοκίες, διευρυνόμενες αγορές και ανταγωνισμό ο οποίος λειτουργεί σε καλό βαθμό. Τα παραπάνω βρέθηκαν να ισχύουν σύμφωνα με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια. Οι επιμορφούμενοι οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι, επί του παρόντος, εργαζόμενοι σε επαγγέλματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερα προσόντα, επιζητούν μέσω των σπουδών τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, καλύτερη επαγγελματική απασχόληση, συνοδευόμενη από κοινωνική άνοδο. Στην πραγματικότητα, αυτό αναμένεται να επιτευχτεί, με τη διάδραση σύνθετων μηχανισμών, περιλαμβανόμενης της αυτοεκτίμησης, της δόμησης ικανοτήτων και της κοινωνικής αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους. Η βελτίωση της επαγγελματικής τους αναβάθμισης, αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε, στο έως τώρα εργασιακό τους περιβάλλον, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε διαφορετικό. Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να παραμείνουν για πρακτικούς και ιδεολογικούς λόγους στην πόλη της Λάρισας, συμβάλλοντας έτσι, στην Τοπική Ανάπτυξη και στην αποφυγή της κοινωνικής αποσύνθεσης, η οποία είναι συχνά παρούσα, σε διάφορες γεωγραφικές ενότητες και περιφέρεις της χώρας και ενισχύεται από την πρόσφατη κρίση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα
Socialization - Greece
Continuing education - Greece
Education - Greece
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση - Ελλάδα
Εκπαίδευση - Ελλάδα
Κοινωνικοποίηση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)