ΙSO 22000:2005 σε Οινοποιείο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
ΙSO 22000:2005 σε Οινοποιείο

Γρηγορίου, Βασιλική

Η προσέγγιση της ασφάλειας με τη φιλοσοφία της νέας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί υγιεινής επιβάλλει μια ουσιαστική επαναξιολόγηση ολόκληρης της διεργασίας παραγωγής του οίνου. Η εφαρμογή ενός συστήματος ISO για τον έλεγχο παραγωγής των ποτών διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων προλαμβάνοντας την εμφάνιση των σχετικών κινδύνων. Το σύστημα ISO 22000 αποτελεί το πρώτο διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων που αντικατέστησε το HACCP. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην εφαρμογή και διαδικασία του ISO. Αναλύουμε ,επομένως τις συνιστώσες του ISO , συμπεριλαμβανομένου και των 7 αρχών που διέπουν το HACCP. Οι αρχές αυτές, βρίσκουν αποτελεσματική εφαρμογή στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετιζόμενων με την ποιότητα του προϊόντος, και ποιο συγκεκριμένα της διαύγειας και των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών. Επιπλέον ,το νέο πρότυπο ISO απαιτεί την αναγνώριση όλων των πιθανών κινδύνων που αναμένεται να εμφανιστούν στο τρόφιμο συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με το είδος των διεργασιών και των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμών. Αναφέρεται επίσης η διαδικασία οινοποίησης, μία απλή περιγραφή όλων των σταδίων που σχετίζονται με την παραγωγή του προϊόντος. Μέσο αυτού, μπορούν να εντοπισθούν τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP) που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την παραγωγή για την αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να οφείλονται σε χημικές επιμολύνσεις, εμπλουτισμό από ξένα σώματα και από μικροβιολογικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα , μέσω των CCP, μπορούν να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή εμφάνισης των πιθανών κινδύνων. Τέλος γίνεται αναφορά στο Γενικευμένο Μοντέλο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων , στην Περιγραφή εταιρίας και στη Πολιτική ασφάλειας τροφίμων. Επιπλέον καταγράφονται οι απαιτήσεις του προτύπου , οι διαδικασίες ποιότητας και τέλος αναλύονται οι κίνδυνοι HACCP . Εάν το σύστημα ISO εφαρμόζεται σωστά, τότε δεν υπάρχει άλλο σύστημα ή μέθοδος που να παρέχει τον ίδιο βαθμό ασφάλειας στα τρόφιμα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Wine
Wine and wine making
Οίνος
Quality assurance
Πρότυπα
Διοίκηση ολικής ποιότητας
Οίνοι και οινοποιία
Quality control
Ποιοτικός έλεγχος
Διασφάλιση ποιότητας
Total quality management
Standards

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)