Καταγραφή και αξιολόγηση γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών σε θέματα διατροφής και υγείας σε εκπαιδευτικούς (προσωπικό) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Καταγραφή και αξιολόγηση γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών σε θέματα διατροφής και υγείας σε εκπαιδευτικούς (προσωπικό) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασταρδή, Μαρία Α.

Ο σκοπός της μεταπτυχιακής μελέτης ήταν η καταγραφή και η αξιολόγηση των γνώσεων, των αντιλήψεων και των συμπεριφορών των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του προσωπικού του σχολείου σε θέματα διατροφής και υγείας. Στο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου που χρησιμοποιήθηκε αξιοποιήθηκαν ερωτηματολόγια παλαιότερων ερευνών όπως το «Ευρετήριο σχολικής υγείας, το SHI, το “Food policies and practices in Minnesota High Schools”, το “Rode Island Needs Assessment Tool”. Το δείγμα προερχόταν από αστικές, ημιαστικές, αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές. Ερωτήθηκαν n= 331 άτομα, από τα οποία οι 22 ήταν διευθυντές σχολείων,30 ήταν καθηγητές φυσικής αγωγής, 248 ήταν καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, 22 ήταν ιδιοκτήτες κυλικείου και 9 ήταν υπεύθυνοι αγωγής υγείας. Η έρευνα διεξήχθη από τον Απρίλιο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2008.Ο ΔΜΣ >25 σε όλες τις ομάδες των εκπαιδευτικών, εκτός από τους καθηγητές φυσικής αγωγής. Ο ΔΜΣ >25 και σε όλους τους καθηγητές που συμμετείχαν σε προγράμματα αγωγής υγείας. Οι καθηγητές που συμμετείχαν σε προγράμματα αγωγής υγείας είχαν την αντίληψη ότι παρέχουν στους μαθητές επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, την ανάπτυξη του οργανισμού και την καρδιο-αναπνευστική αναζωογόνηση. Δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της συμμετοχής του σχολείου σε προγράμματα αγωγής υγείας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των παραβάσεων των μαθητών κατά του καπνίσματος. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στο προαύλιο για να έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να είναι δραστήριοι και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Οι εγκαταστάσεις ανοικτού τύπου αν και είναι διαθέσιμες για δραστηριότητες εκτός προγράμματος σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις κλειστού τύπου εγκαταστάσεις, είναι σε μικρότερο ποσοστό διαθέσιμες για δραστηριότητες εκτός του σχολικού ωραρίου σε σχέση με τις κλειστού τύπου. Σε ποσοστό 18,2% τα τρόφιμα που υπάρχουν στο σχολικό κυλικείο επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Η ανάγκη για αλλαγή των συμπεριφορών των εκπαιδευτικών και του προσωπικού δείχνει να είναι άμεση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Υγεία
Teachers
Nutrition
Health
Δημόσια υγεία
Public health
Εκπαιδευτικοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)