Μέθοδοι και τεχνικές γεωμορφολογικής χαρτογράφησης: φύλλα χάρτη Γ.Υ.Σ. Κορωπί και Πλάκα (Κλίμακα 1:50.000)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Μέθοδοι και τεχνικές γεωμορφολογικής χαρτογράφησης: φύλλα χάρτη Γ.Υ.Σ. Κορωπί και Πλάκα (Κλίμακα 1:50.000)

Λιώσης, Νικόλαος

Η παρούσα μελέτη αφορά τη γεωμορφολογική χαρτογράφηση της περιοχής που περιλαμβάνεται στα φύλλα χάρτη Κορωπί και Πλάκα της διανομής της Γ.Υ.Σ. σε κλίμακα 1:50.000. Πρόκειται για μια εκτεταμένη περιοχή της Ανατολικής Αττικής η οποία παρουσιάζει σύνθετο ανάγλυφο και μεγάλη ποικιλία γεωμορφών, λόγω του έντονου τεκτονισμού της και των φυσικών διεργασιών που διαμόρφωσαν τη μορφολογία της. Για τη δημιουργία του χάρτη χρησιμοποιήθηκαν κυρίως γεωλογικοί και τοπογραφικοί χάρτες, από τους οποίους κατασκευάστηκαν μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τα θεματικά επίπεδα της τοπογραφίας, της υδρογραφίας και της γεωλογίας, ενώ κατασκευάστηκε επίσης και το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, από το οποίο προέκυψαν οι χάρτες κλίσεων και έκθεσης. Οι θεματικοί χάρτες των κλίσεων και της λιθολογίας ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες οι οποίες συνδυάστηκαν αποτελώντας κριτήρια εντοπισμού γεωμορφών. Στη χαρτογράφηση συνέβαλλαν καθοριστικά οι διαθέσιμοι ορθοφωτοχάρτες και αεροφωτογραφίες, όπως επίσης η εργασία υπαίθρου. Στη συνέχεια, με τον κατάλληλο συνδυασμό χρωμάτων και συμβολισμών δημιουργήθηκε ο γεωμορφολογικός χάρτης της περιοχής μελέτης, η οποία αποτελείται από τμήματα διαφοροποιημένων μορφολογικών χαρακτηριστικών του αναγλύφου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Geomorphology - Greece - Attica (Nome) - Plaka
Geomorphology - Greece - Attica (Nome) - Koropi
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πλάκα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Κορωπί
Χαρτογραφία - Ελλάδα
Geographic information systems
Cartography - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)