Διατροφική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας: πηγές πληροφόρησης και ποιότητα διατροφής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Διατροφική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας: πηγές πληροφόρησης και ποιότητα διατροφής

Οικονόμου, Ευδοκία

Η διατροφή των βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τη σωματική και τη νοητική ανάπτυξη τους καθώς και για την περαιτέρω υγεία τους ως ενήλικες. Οι διατροφικές συνήθειες και οι προσλήψεις θρεπτικών συστατικών των παιδιών νηπιακής και προσχολικής ηλικίας (1-5 χρόνων) στην Ελλάδα είναι υπο διερεύνηση τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι μελέτες που έχουν γίνει είναι ελάχιστες. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση της θρέψης και ανάπτυξης νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας από 5 νομούς της χώρας, το νομό Αττικής, το νομό Θεσσαλονίκης, το νομό Χαλικιδικής, το νομό Αιτωλοακαρνανίας και το νομό Ηλείας, καθώς και η αξιολόγησή τους με βάση το Health Eating Index. Ταυτόχρονα, πολύτιμες πληροφορίες δόθηκαν από τους γονείς σε ότι αφορά το κοινωνικο-οικονομικό τους επίπεδο και τις πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιούν για την κατάρτιση ενός υγιούς και ισορροπημένου διαιτολογίου για τα παιδιά τους.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την συσχέτιση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου της μητέρας και ποίοτητας διατροφής του παιδιού. Επιπλέον σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο τόπος διαμονής, το φύλο και η πηγή πληροφόρησης στην ποιότητα διατροφής του παιδιού.. Η σπουδαιότητα της μελέτης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν μια σπουδαία βάση δεδομένων για μελλοντική εκτίμηση του επιπέδου υγείας και σχεδιασμό εθνικών προγραμμάτων διατροφής από την προσχολική κιόλας ηλικία, καθώς και επιμόρφωση των γονέων για θέματα σωστής διατροφής, όσον αφορά τα παιδιά τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παιδιά - Διατροφή
Food habits - Children
Children - Nutrition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)