Η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού από το εργασιακό περιβάλλον στη Δημόσια Διοίκηση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού από το εργασιακό περιβάλλον στη Δημόσια Διοίκηση

Σούκου, Σοφία

Φτάνοντας στο 4ο και τελευταίο έτος φοίτησης στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια πτυχιακή μελέτη σε ένα θέμα που να πλησιάζει στα ενδιαφέροντά τους. Η ανάγκη μου να ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο θα παρουσιάζει αρχικά ερευνητικό ενδιαφέρον αλλά και θα συνέπιπτε με τις ανησυχίες μου, με οδήγησαν στην επιλογή του θέματος που παρουσιάζεται στην παρούσα πτυχιακή μελέτη και τιτλοφορείται ως: «Η ικανοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού από το εργασιακό περιβάλλον στη Δημόσια Διοίκηση». Ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί για πολλούς την ιδανική επαγγελματική αποκατάσταση και μια μελέτη ‘‘εκ των έσω’’ φάνταζε δελεαστική και επηρέασε σημαντικά την τελική μου επιλογή. Η προσωπική μου επιθυμία για επαγγελματική σταδιοδρομία στα πλαίσια της Δημόσιας Διοίκησης, υπό την στενή έννοια του όρου, αποτέλεσε το βασικότερο κίνητρό μου για την ενασχόληση με ένα τόσο ουσιαστικό θέμα. Η προοπτική να βρεθώ στους χώρους όπου χτυπά η καρδιά της Δημόσιας Διοίκησης αλλά κυρίως η δυνατότητα προσωπικής επαφής με τους εργαζομένους ήταν καταλυτικοί παράγοντες για την τελική μου απόφαση.Η ικανοποίηση που λαμβάνει κάποιος από το εργασιακό του περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά την ψυχική του ηρεμία και έχει αντίκτυπο τόσο στη ζωή τη δική του, όσο και στην επικοινωνία με τους συναδέλφους και το κοινωνικό του περίγυρο. Στόχος λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι η έρευνα του βαθμού ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον των απασχολούμενων στη Δημόσια Διοίκηση. Δύο είναι άξονες πάνω στους οποίους κινείται η δομή της εργασίας. Αρχικά παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική αναφορά όλων των πτυχών της Δημόσιας Διοίκησης που σχετίζονται με το εξεταζόμενο θέμα, στα πλαίσια φυσικά μιας πτυχιακής μελέτης προπτυχιακού επιπέδου. Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που απορρέουν από την πραγματοποιούμενη έρευνα πεδίου. Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε με ερωτηματολόγια τα οποία διανεμήθηκαν σε δημοσίους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.).Η έννοια, το περιεχόμενο αλλά και η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης απασχόλησαν εξολοκλήρου το πρώτο κεφάλαιο αφού σε αυτή γίνεται συνεχώς αναφορά σε όλη την έκταση της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται εκτενώς τα συστήματα προσλήψεων των ατόμων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι επιφορτισμένο με την αξιοκρατική πρόσληψη του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών. Το μισθολόγιο και το βαθμολόγιο αποτελούν το περιεχόμενο του τρίτου κεφαλαίου. Η δομή του ισχύοντος μισθολογίου, η μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων είναι ζητήματα που σαφώς επηρεάζουν την ικανοποίηση όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων. Στα πλαίσια του ιδίου κεφαλαίου παρουσιάζεται το νέο βαθμολόγιο το οποίο στοχεύει κυρίως στην αποδέσμευση του μισθού από τον βαθμό του εκάστοτε υπαλλήλου.Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται εν συντομία το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόζονται στον Δημόσιο Τομέα και κυρίως στην υποκειμενικότητα του υπάρχοντος συστήματος. Η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από την δουλειά τους επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό τόσο από τη σχέση που έχουν αναπτύξει με τους προϊσταμένους τους αλλά και από τη συναλλαγή τους με τους πολίτες. Για το λόγο αυτό στο πέμπτο κατά σειρά κεφάλαιο ξεδιπλώνεται η λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και τα συστήματα ηγεσίας – διοίκησης που αναπτύσσονται στα γρανάζια της.Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την υποδομή και τις συνθήκες εργασίας στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η χωροταξική κατανομή των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών που εδρεύουν στο λεκανοπέδιο Αττικής όπου και έλαβε χώρα η παρούσα έρευνα. Λόγω της ανθρωποοικολογικής κατεύθυνσης του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης που επηρεάζονται από τον χώρο και τις συνθήκες εργασίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εργασιακό περιβάλλον
δημόσια διοίκηση
Public administration - Greece
Εργασία και εργαζόμενοι - Ελλάδα - Ψυχολογικές απόψεις
Work environment
Work - Psychological aspects
εργασία
Δημόσια διοίκηση - Ελλάδα
Ικανοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)