Παγκόσμια ραδιενεργή ρύπανση: δεδομένα και συμπεράσματα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Παγκόσμια ραδιενεργή ρύπανση: δεδομένα και συμπεράσματα

Σουμάκης, Νικόλαος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, με τίτλο «Παγκόσμια Ραδιενεργή Ρύπανση – Δεδομένα και Συμπεράσματα», επιχειρεί να παρουσιάσει διεξοδικά τις πηγές ραδιενέργειας στις οποίες εκτίθεται ο σύγχρονος άνθρωπος, με ιδιαίτερη έμφαση στη ραδιενεργή ρύπανση του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος, καθώς και στα αποτελέσματά της. Η εργασία αυτή εκτός από το απαραίτητο θεωρητικό μέρος, περιλαμβάνει και μία έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα για να μελετηθούν οι σχετικές γνώσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο, που φέρει τον τίτλο «Φυσική του Πυρήνα», γίνεται καταρχήν μία ιστορική αναδρομή στην ανακάλυψη της σύγχρονης εικόνας που έχει διαμορφώσει η επιστήμη για το άτομο και τον πυρήνα του. Έπειτα, παρουσιάζονται εν συντομία οι ιδιότητες των Πυρήνων. Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερής αναφορά στο φαινόμενο της ραδιενέργειας, την αλληλεπίδραση των ιονιζουσών ακτινοβολιών και της ύλης, ενώ στο τέλος παρουσιάζονται τα όργανα που χρησιμοποιούνται, από τον άνθρωπο, για την ανίχνευση της ραδιενέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, που ονομάζεται «Χρήσεις Ραδιενέργειας», παρουσιάζονται οι ειρηνικές και πολεμικές χρήσεις του φαινομένου της ραδιενέργειας, από τον άνθρωπο. Όσον αφορά τις ειρηνικές χρήσεις, μέσω της επεξήγησης των φαινομένων της πυρηνικής σχάσης και σύντηξης, γίνεται αναφορά στους Πυρηνικούς Αντιδραστήρες Ισχύος, στις διάφορες ιατρικές χρήσεις, καθώς επίσης και τις εφαρμογές της ραδιενέργειας στην βιομηχανία και στην γεωργία. Τέλος, γίνεται αναφορά και στις πολεμικές χρήσεις, παρουσιάζοντας τα οπλικά συστήματα που βασίζονται στην πυρηνική ενέργεια. Στο τρίτο κεφάλαιο, που ονομάζεται «Οι Πηγές της Ραδιενέργειας στον Σύγχρονο Κόσμο», παρουσιάζονται οι πηγές της φυσικής ραδιενέργειας, που περιλαμβάνουν την κοσμική ακτινοβολία, την επίγεια και το ραδόνιο και οι πηγές της τεχνητής ακτινοβολίας, που περιλαμβάνουν την έκθεση σε ραδιενέργεια από τις πυρηνικές δοκιμές και τα πυρηνικά απόβλητα, τις διάφορες χρήσεις στην ιατρική, στη βιομηχανία καθώς επίσης και τα πυρηνικά ατυχήματα. Λόγω της σπουδαιότητας τους, τα ατυχήματα των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, παρουσιάζονται σε ξεχωριστή παράγραφο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, που φέρει τον τίτλο «Ραδιενεργή Ρύπανση», γίνεται λεπτομερής αναφορά στην ρύπανση των οικοσυστημάτων από ραδιενέργεια καθώς επίσης και τις επιπτώσεις της έκθεσης σε ραδιενέργειας στον άνθρωπο. Στο πέμπτο κεφάλαιο, που ονομάζεται «Στοιχεία για την Ραδιενεργή Ρύπανση στην Ελλάδα», παρουσιάζονται ορισμένα δεδομένα σχετικά με την ραδιενέργεια στην Ελλάδα. Στο έκτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται η στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση έρευνας πεδίου σχετικά με την γνώση περί της ραδιενέργειας και της ρύπανσης που προκαλεί, σε τυχαίο δείγμα 120 ανθρώπων. Η ανάλυση περιλαμβάνει περιγραφική στατιστική και συσχετίσεις εξαρτημένων μεταβλητών. Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας και περιλαμβάνουν τα γενικά συμπεράσματα καθώς και αυτά της στατιστικής ανάλυσης. Το παράρτημα περιλαμβάνει μία παράγραφο όπου παρουσιάζονται οι έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την δόση ραδιενέργειας και οι διάφορες μονάδες. Σε ξεχωριστές παραγράφους, παρουσιάζονται διάφοροι δοσιμετρικοί χάρτες της Ελλάδος. Το τελευταίο μέρος του παραρτήματος περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα πεδίου και μία λίστα με τα σημαντικότερα πυρηνικά ατυχήματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ραδιενεργός ρύπανση - Περιβαλλοντικές απόψεις
Nuclear energy - Environmental aspects
Ραδιενέργεια
Ραδιενεργές ουσίες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)