Επίδραση της Κορινθιακής σταφίδας σε δείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Επίδραση της Κορινθιακής σταφίδας σε δείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Κανέλλος, Παναγιώτης

Εισαγωγή Στην προσπάθεια ανάδειξης συστατικών φυσικών προϊόντων με βιοπροστατευτική δράση, πολλές μελέτες έχουν γίνει σε φυσικά προϊόντα Ελληνικής προέλευσης. Οι σταφίδες στερούνται λιπαρών, κορεσμένων λιπαρών και χοληστερόλης, ενώ παρέχουν διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες και φαινολικά συστατικά. Σκοπός Να διερευνηθεί η επίδραση της Κορινθιακής σταφίδας σε δείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Μεθοδολογία Η μελέτη διεξάγεται σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, την ομάδα παρέμβασης (Ν=11) και την ομάδα ελέγχου (Ν=9). Η παρέμβαση περιελάμβανε την κατανάλωση 2 ισοδυνάμων σταφίδας σε αντικατάσταση 2 ισοδυνάμων από την ομάδα των φρούτων για χρόνο 6 μηνών. Στα δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν μετρήθηκαν τα επίπεδα ολικής, LDL και HDL χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, γλυκόζης νηστείας, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), ουρίας, κρεατινίνης, αλκαλικής φωσφατάσης, SGOT, SGPT, γ-GT, λεπτίνης, αδιπονεκτίνης, προϊόντων οξείδωσης λιπαρών οξέων (TBARS), οστεοπροτεγερίνης (OPG) και RANKL στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης. Αποτελέσματα Η κατανάλωση σταφίδας φάνηκε ότι επιδρά σημαντικά στα επίπεδα της λεπτίνης ορού (p=0,009) και ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση ασθενών με ΣΔ2. Δεν επηρεάστηκαν τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας και τρυγλυκεριδίων καθιστώντας την κατανάλωσή της ασφαλή από την ομάδα των διαβητικών ασθενών. Στους άνδρες της ομάδας ελέγχου παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των επιπέδων HDL χοληστερόλης (p=0,050), ενώ στις γυναίκες της ομάδας ελέγχου παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στα επίπεδα OPG (p=0,029). Τέλος, φάνηκε η προοδευτική αύξηση τόσο της προτίμησης των ασθενών για την Κορινθιακή σταφίδα όσο και της ικανοποίησης των ασθενών από την επίδραση της κατανάλωσή της στα επίπεδα γλυκόζης αίματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Oxidative stress
Diabetes mellitus
Σταφίδες - Υγιειονολογικές απόψεις
Σακχαρώδης διαβήτης
Οξειδωτικό στρες
Currants - Health aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-08-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)