Γεωμορφολογική μελέτη της αρχαιολογικής θέσης Ραμνούντας ΒΑ Αττικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Γεωμορφολογική μελέτη της αρχαιολογικής θέσης Ραμνούντας ΒΑ Αττικής

Πεπόνη, Αγγελική

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη της παλαιοτοπογραφίας και του παλαιοπεριβάλ-λοντος των λιμενικών εγκαταστάσεων και της αρχαιολογικής θέσης του Ραμνούντα για την αναπαράσταση και αναδημιουργία της παλαιογεωγραφίας της περιοχής. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και χρειάστηκε να μελετηθούν και να αναλυθούν είναι βυθομετρικά, λιθοστρω-ματογραφικά και τα χαρτογραφικά δεδομένα. Έγινε κατανοητή η γεωμορφολογική εξέλιξη των λιμενικών λεκανών από τον 5ο -3ο αι π.Χ. ως σήμερα της παράκτιας περιοχής. Προσδιορίστηκε κατα προσέγγιση η ακτογραμμή των θέσεων των δύο λιμενικών λεκανών (ΒΑ,ΝΑ). Μελετήθηκαν και συλλέχθηκαν λιθοστρωματογραφικά δεδομένα που προέρχονται από πέντε τάφρους και δύο γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΒΔ λιμάνι και από τρείς τάφρους και δύο γεωτρήσεις στο ΝΔ λιμάνι, σε συνδυασμό με τα μοντέλα μεταβολής θαλάσσιας στάθμης στις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Όλα τα δεδομένα, αρχαιολογικά, γεωμορφολογικά, βυθομετρικά, χαρτογραφικά μελετή-θηκαν και συνδυάστηκαν δίνοντας στοιχεία της γεωμορφολογικής εξέλιξης των παλαιοακτών και του αναγλύφου της παράκτιας ζώνης στην αρχαιότητα. Αποτέλεσμα αυτής της μελέτης είναι η οπτικοποίηση της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης του παράκτιου αναγλύφου τον 5ο -3ο αι π.Χ. ως σήμερα. Παρατηρούμε πως την περίοδο εκείνη η ακτογραμμή βρισκόταν ανατολικότερα και 2 μέτρα χαμηλότερα από την σημερινή. Σήμερα τα λιμάνια έχουν επιχωθεί απο αλλουβιακές αποθέσεις, το νοτιο-ανατολικό έχει καλυφτεί ολο-κληρωτικά ενώ το βορειο-δυτικό διατηρεί τη γενική μορφή του.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Paleogeography - Greece - Attica (Nome) - Ramnous
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ραμνούς
Λιθοστρωματογραφία
Lithostratigraphy
Παλαιογεωγραφία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ραμνούς
Geomorphology - Greece - Attica (Nome) - Ramnous

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)