Στατιστική ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας στην Ελλάδα σε επίπεδο περιφέρειας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Στατιστική ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας στην Ελλάδα σε επίπεδο περιφέρειας

Καρβέλα, Βασιλική

Η χωρική διάσταση της εγκληματικότητας, απασχολεί εδώ και χρόνια διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Η εκτεταμένη μελέτη της διάστασης αυτής τα τελευταία χρόνια συχνά αποδίδεται στην ραγδαία ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), μιας και η χωρική ανάλυση της σε συνδυασμό με την τεχνολογία αυτή έχει βοηθήσει στη μείωση των ποσοστών της. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αυτής είναι η χωρο-χρονική ανάλυση έξι εγκληματικών κατηγοριών (Ανθρωποκτονίες, Πλαστογραφία, Ναρκωτικά, Όπλα, Παραχαραγμένων και Σεξουαλική Εκμετάλλευση-Εκβιάσεις) για τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας για το έτος 2010. Για την υλοποίηση της εργασίας αυτής υπολογίζονται αρχικά διάφοροι δείκτες της περιγραφικής στατιστικής για κάθε τύπο εγκλήματος, ο δείκτης χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran’s I και ο δείχτης χωρικής συγκέντρωσης LQ (Location Quotient) προκειμένου να κατανοήσουμε τη γεωγραφική κατανομή των διάφορων τύπων εγκλήματος ανά την Ελλάδα για το έτος αυτό. Επιπλέον, γίνεται συσχέτιση των εγκληματικών κατηγοριών με άλλους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (ανεργία, φτώχεια) αλλά και μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα των παραπάνω μεθόδων παρουσιάζονται μέσω θεματικών χαρτών και χαρτογραμμάτων. Μέσω της παραπάνω μεθοδολογία διαπιστώθηκε ότι η εγκληματικότητα στην Ελλάδα είναι πιο έντονη κυρίως τους θερινούς μήνες στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Ιονίων Νήσων, και ότι το μείζων πρόβλημά της είναι η κατηγορία Παραχαραγμένα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συσχέτισης, ο παράγοντας της φτώχειας επηρεάζει σημαντικά την κατηγορία των Ναρκωτικών και το Σύνολο των Εγκλημάτων. Αντιθέτως, ο παράγοντας της ανεργίας δεν παρουσιάζει καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Όσο αφορά τη συσχέτιση μεταξύ των εγκληματικών κατηγοριών παρατηρήθηκε ότι η κάθε κατηγορία επηρεάζεται σημαντικά τουλάχιστον από άλλες δύο κατηγορίες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Spatial analysis (Statistics)
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Εγκληματικότητα - Ελλάδα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Crime - Greece
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)