Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους (Outsourcing) στον τομέα της εφοδιαστικής: η περίπτωση των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους (Outsourcing) στον τομέα της εφοδιαστικής: η περίπτωση των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών

Μώτου, Αλεξάνδρα Α.

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η προσπάθεια να εξακριβωθεί κατά πόσο οι ελληνικές βιομηχανικές φαρμακευτικές εταιρείες αναθέτουν τις υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων τους σε τρίτους (Τhird Party Logistics–3PL) και σε ποια κριτήρια βασίζεται η απόφαση για την εν λόγω ανάθεση. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη μέθοδο διανομής ερωτηματολογίου, η οποία διήρκησε από το Σεπτέμβριο του 2007 ως τον Απρίλιο του 2008, με τη συμμετοχή 25 από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, στην έρευνα γίνεται εκτίμηση του υποδείγματος Λογιστικής Παλινδρόμησης σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών Τhird Party Logistics (3PL).Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα για τις φαρμακευτικές εταιρείες να έχουν αναθέσει τις υπηρεσίες διανομής και αποθήκευσης των προϊόντων τους σε εξωτερικούς συνεργάτες 3PL, εξαρτάται από το αν αυτές θεωρούν ότι οι υπηρεσίες τρίτων στην αποθήκευση των προϊόντων τους δεν παρουσιάζουν κάποιο σημαντικό μειονέκτημα, από το αν πιστεύουν πως η χρήση των υπηρεσιών τρίτων στον τομέα της διανομής βοηθάει κυρίως στην αποδέσμευση κεφαλαίων αλλά ταυτόχρονα καθιστά δυσκολότερο τον άμεσο έλεγχο και τέλος από το αν χρησιμοποιούν τα εργαλεία του διαδικτύου για την εξεύρεση δυνητικών προμηθευτών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Pharmaceutical industry - Greece
Εφοδιαστική - Ελλάδα
Logistics - Greece
Φαρμακοβιομηχανία
εφοδιαστική αλυσίδα
Φαρμακευτική βιομηχανία και εμπόριο - Ελλάδα
ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)