Εταιρική κοινωνική ευθύνη και πολιτισμός

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και πολιτισμός

Γιαλούρη, Λουκία

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να συνεισφέρουν ενεργά στην κοινωνία, εφαρμόζοντας κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματική πολιτική, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την οικονομική ανάπτυξη και την καλή φήμη της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και συμβάλλοντας στην εν γένει ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ορίζεται ως η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από την υπάρχουσα νομοθεσία και έχουν σχέση με όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους .Οι Έλληνες καταναλωτές γνωρίζουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές. Η εφαρμογή των πρακτικών αυτών εντοπίζεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό και στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις συνθήκες εργασίας και στην εκπαίδευση, στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε δραστηριότητες που στοχεύουν στον πολιτισμό, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη της Τέχνης γενικότερα. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη για να λειτουργήσει σωστά στην επιχείρηση και στην κοινωνία, πρέπει να ταυτιστεί με τις πολιτικές στο εσωτερικό της επιχείρησης και τους εργαζομένους της, να ενσωματωθεί στη λειτουργία των στρατηγικών του marketing και της αγοράς, αλλά και στις επικρατούσες εκάστοτε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες και τη διεθνή συγκυρία. Όσον αφορά στον πολιτισμό μόνο ένα μικρό μέρος πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων καλύπτεται και υποστηρίζεται από την εφαρμογή πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

πολιτισμός
Πολιτιστική κληρονομιά
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Social responsibility of business
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
επιχειρήσεις
Cultural property

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-11-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)