δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοReply to my critics (EN)

Lorenz, Chris F.G.

In this reply to my critics (Monika Bobako, Krzysztof Brzechczyn, Ewa Domańska, Juliusz Iwanicki, Aviezer Tucker, Hayden White). I am answering several critical arguments that have been formulated concerning my ‘Bordercrossings’. First, I dismantle the critique that I am subscribing to some version of ‘covering law explanation’. Second, I clarify in what – limited - sense I find Lakatos ideas concerning ‘scientific researchprogrammes’ fruitful for philosophy of history. The cognitive and political Doppelexistenz of theories in the human sciences explains why epistemological analyses always need to be complemented by practical analyses. Third, I defend my ‘double focus’ against the postmodern critique that my ‘internal realism’ is ‘powerblind’, and fourth, against the critique that ‘scientific history’ is ‘beyond politics’. Fifth and last I argue that in criticizing positions it is fruitful also to include the discussions about them in the critical argument. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Commentary (EN)

History (EN)
Philosophy of History (EN)

Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της Ιστορίας (ΕΜΙΘΙ) - Ιστορείν (EL)
Cultural and Intellectual History Society (CIHIS) - Historein (EN)

Ιστορείν

2014-09-05


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Vol 14, No 1 (2014): On the Edge of History and Philosophy; 98-103 (EL)
Historein; Vol 14, No 1 (2014): On the Edge of History and Philosophy; 98-103 (EN)

Copyright (c) 2014 Chris F.G. Lorenz (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.