ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
IHU Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2016 (EN)
ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL)

Προδρόμου, Μιχάλης (EL)
Ροβολής, Αντώνης (EL)
Καλημέρης, Παναγιώτης (EL)
Μάντζαρης, Νίκος (EL)

School of Economics, Business Administration and Legal Studies, MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy (EL)

Η μετάβαση σε ένα νέο εθνικό ενεργειακό μοντέλο, αλλά και η ανάγκη μετασχηματισμού του αναπτυξιακού μοντέλου της Δ. Μακεδονίας ήταν γνωστή και αναμενόμενη εδώ και χρόνια. Εντούτοις, η αδράνεια της Πολιτείας, των τοπικών αρχών και φορέων, και της ΔΕΗ έχει στερήσει από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το πλεονέκτημα του έγκαιρου σχεδιασμού και της ομαλής προσαρμογής στη νέα εποχή. Η παρούσα έκθεση φιλοδοξεί να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο, να εκθέσει το πρόβλημα στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη και να αναδείξει διαφορετικές εναλλακτικές που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική και οικονομική ευημερία στην περιοχή. Η ανά χείρας έκθεση αποτελεί συνέχεια δυο προηγούμενων επιστημονικών εκθέσεων του WWF Ελλάς οι οποίες αναδεικνύουν το αδιέξοδο της συνέχισης του λιγνιτικού μοντέλου ηλεκτροπαραγωγής σε εθνικό επίπεδο και την ύπαρξη οικονομικά ανταγωνιστικών εναλλακτικών λύσεων στον λιγνίτη. Η πρώτη εξ’ αυτών, «Πτολεμαΐδα 5 και Μελίτη 2, Έκθεση οικονομικής βιωσιμότητας των νέων λιγνιτικών μονάδων» (2013), διερεύνησε τη λειτουργία των μονάδων Πτολεμαΐδα V και Μελίτη II, για έναν χρονικό ορίζοντα 30 ετών, και εξέτασε τον βαθμό χρήσης και την οικονομική τους αποδοτικότητα. Βάσει των αποτελεσμάτων της διερεύνησης, οι δύο νέες αυτές μονάδες της ΔΕΗ αποδεικνύονται ασύμφορες, και υπό συνθήκες, ακόμα και ζημιογόνες επενδύσεις. Η δεύτερη έκθεση, «Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V» (2015), απέδειξε πως υπάρχουν υβριδικοί συνδυασμοί μονάδων ΑΠΕ και αντλησιοταμιευτικών σταθμών που να καλύπτουν επαρκώς τα φορτία της Πτολεμαΐδα V. Οι λύσεις αυτές αποδεικνύονται συμφέρουσες, εκτός από την περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά, και με καθαρά οικονομικούς όρους. Τη στιγμή όμως που η επένδυση σε νέες λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής οδηγεί σε αδιέξοδο, σε εθνικό επίπεδο, η μειούμενη λιγνιτική δραστηριότητα θα φέρει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιμέτωπη με δραματικές συνέπειες, οικονομικές και κοινωνικές. Στις επόμενες σελίδες καταγράφονται εκείνες οι εναλλακτικές αναπτυξιακές προοπτικές που είναι συμβατές με ένα βιώσιμο περιβαλλοντικά και οικονομικά παραγωγικό μοντέλο και, ταυτόχρονα, μπορούν να δώσουν λύσεις για την τοπική κοινωνία. Είναι σαφές πως η διαδικασία της μετάβασης θα είναι επίπονη και μακρά. Ωστόσο, η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, η έγκαιρη διαμόρφωση ενός συνεκτικού μακροχρόνιου σχεδίου μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία και η εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων μπορούν να οδηγήσουν σε ένα δραστικό μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας προς τη βιωσιμότητα. Η έκθεση διαρθρώνεται ως εξής: Το Κεφάλαιο 2, ξεκινώντας με μια ιστορική αναδρομή στον ρόλο του λιγνίτη, η εκμετάλλευση του οποίου αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της ηλεκτροδότησης και της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, εκθέτει τους κυριότερους λόγους για τους οποίους η ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο τον λιγνίτη οδεύει προς το τέλος της. Το Κεφάλαιο 3 σκιαγραφεί το οικονομικό και αναπτυξιακό προφίλ της περιοχής έως σήμερα, ώστε να εκτιμηθούν οι απώλειες από τον τερματισμό της λιγνιτικής περιόδου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κατευθυντήρια κείμενα διεθνών φορέων για τον σχεδιασμό αυτής της 10 μετάβασης, καλά παραδείγματα από περιοχές που ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στην ανάγκη μετάβασης (Κεφ. 4), αλλά και οι προτάσεις φορέων συγκεκριμένα για την περιοχή μελέτης (Κεφ. 5). Στο επόμενο Κεφάλαιο, 6, περιγράφονται οι βασικές οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν ως αντιστάθμισμα στη μείωση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Επιπλέον, αναπτύσσονται 6 σενάρια για την εξέλιξη των διακριτών τομέων οικονομικής ανάπτυξης και παρουσιάζονται οι πολλαπλασιαστικές συνέπειες στην απασχόληση εργατικού δυναμικού και στο τοπικό ΑΕΠ της περιοχής μελέτης. Τέλος, το Κεφάλαιο 7 παρουσιάζει τις προϋποθέσεις μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο καθώς και τα οικονομικά εργαλεία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, που μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν για την επιτυχή εφαρμογή των προτεινόμενων σεναρίων ανάπτυξης. (EL)

other

Λιγνίτης (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)

2016-07-01
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)