Βαλκανική πολυγλωσσία στην αυτοκρατορία των Αψβούργων τον 18ο και 19ο αιώνα. Ένα γοητευτικό φαινόμενο και οι δυσκολίες των εθνικών ιστοριογραφιών

 
This item is provided by the institution :
Institute of Historical Research (IHR/NHRF)
Repository :
Research Notebooks  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΒαλκανική πολυγλωσσία στην αυτοκρατορία των Αψβούργων τον 18ο και 19ο αιώνα. Ένα γοητευτικό φαινόμενο και οι δυσκολίες των εθνικών ιστοριογραφιών

Μ. Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ; Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)/ΕΙΕ

BALKAN MULTILINGUALISM IN THE HABSBURG EMPIRE IN THE 18th AND 19th CENTURYTHE  DIFFICULTIES OF   NATIONAL  HISTORIOGRAPHIESAN  ENCHANTING PHENOMENONIn my paper I discuss the problems that arise when different types of written sources from the communities of Greek Orthodox tradesmen in Austria-Hungary are used in national historiographies in order to prove the national identity of the speakers. Greek Orthodox merchants were confronted with the ethnic identity formation then in process in the Austro-Hungarian empire. They began negotiating their own multilingual tradition in an environment slowly moving from functional multilingualism (following mainly principles of social stratification) to monolingual communities defined according to the intellectual and political strategies of homogenous nation formation. While my examples are taken from Greek texts, similar ones can be found in all the national historiographies that followed the multinational empires and the respective sources, both in the Austrian-Hungarian and in the Ottoman case. Not only does such an interpretation overlook the linguistic diversity of these speakers already in their place of origin, it also underestimates the linguistic diversity of the places they chose to establish their trade networks in, as well as sociolinguistic differentiation inside ethnic communities.

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Τετράδια Εργασίας


National Hellenic Research Foundation

Ενημερωτικό Δελτίο; Vol 28; 17-32
Newsletter; Vol 28; 17-32

<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="color: #111111;">The copyright for articles in this journal is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal. By virtue of their appearance in this open access journal, articles are free to use with proper attribution in educational and other non-commercial sectors. The<em> Research Notebooks </em>retain the right to publish papers that appear in the journal in collective volumes published by the Institute for Neohellenic Research/National Hellenic Research Foundation. </span><span style="font-size: small;"><span>Sample acknowledgement: “Reprinted with permission from the author. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span>Original publication in t</span><span style="color: #111111;">he<em> Research Notebooks</em></span></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span>  </span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span><a href="http://www.ine-notebooks.org">www.ine-notebooks.org</a></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span><br /><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Greece License. To view a copy of this license, visit </span><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/"><span><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/</span></span></a><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;"> or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA</span></span></p>*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)