Δυναμική φασματική ανάλυση πολυώροφου χωρικού φορέα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Δυναμική φασματική ανάλυση πολυώροφου χωρικού φορέα (EL)

Κίρτας, Εμμανουήλ (EL)
Παναγόπουλος, Γεώργιος (EL)
Panagopoulos, Georgios (EN)
Kirtas, Emmanouil (EN)

Δημητρίου, Στυλιανός (EL)
Σέξτος, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Sextos, Anastasios (EN)
Kallipos (EN)
Dimitriou, Stylianos (EN)

Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 9 παρουσιάζεται η προσομοίωση της δυναμικής φασματικής ανάλυσης ενός φορέα. Τα βασικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο είναι: ακριβείς διαστάσεις δομικών στοιχείων κατά την προσομοίωση, αρίθμηση κόμβων και πεπερασμένων στοιχείων, υπολογισμός συνεργαζόμενου πλάτους πλάκας, δυσκαμψία δομικών στοιχείων στους κόμβους, υπολογισμός κατακόρυφων φορτίων φορέα, κατανομή κατακόρυφων φορτίων πλακών στις δοκούς, προσομοίωση μάζας φορέα κατά τη δυναμική φασματική ανάλυση (αδρανειακό προσομοίωμα φορέα), θέση κέντρου μάζας κατά τη δυναμική φασματική ανάλυση, προσδιορισμός συντελεστή συμπεριφοράς q, παράμετροι υπολογισμού φάσματος σχεδιασμού του EC8, επιρροή τοιχοποιίας πλήρωσης στη σεισμική απόκριση των κατασκευών, προσδιορισμός ιδιομορφών φορέα, δυναμική φασματική ανάλυση φορέα, ανάγνωση πινακοποιημένων αποτελεσμάτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EL)
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
Finite Element Method (EN)
Numerical Simulation Of Structures (EN)
Static And Dynamic Analysis (EN)
Response Spectrum Analysis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)