Βασικές αρχές εξελικτικής βιολογίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βασικές αρχές εξελικτικής βιολογίας (EL)

Λαδουκάκης, Εμμανουήλ (EL)
Ladoukakis, Emmanouil (EN)

Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Ζούρος, Ελευθέριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Zouros, Eleftherios (EN)

Το βιβλίο θα πραγματεύεται τις βασικές αρχές της Εξελικτικής Βιολογίας στα πλαίσια της διδασκαλίας της σε προπτυχιακό επίπεδο. Δεδομένου ότι τα προγράμματα σπουδών στα Ελληνικά πανεπιστήμια περιλαμβάνουν ελάχιστα μαθήματα συναφή με την Εξέλιξη (τις περισσότερες φορές ένα μόνο μάθημα), το βιβλίο θα προσπαθήσει να καλύψει όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος του ευρύτατου αντικειμένου της Εξέλιξης. Αρχικά θα παραθέτει τις ενστάσεις που υπάρχουν για τη θεωρία της Εξέλιξης και τα τεκμήρια που την υποστηρίζουν. Θα αποδεικνύει την Εξέλιξη ως επιστημονική θεωρία και ενοποιητική θεωρία της Βιολογίας. Στη συνέχεια θα επεκτείνεται σε βασικές αρχές Γενετικής Πληθυσμών με την ανάλυση της ισορροπίας Hardy-Weinberg και την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο κάθε μια από τις εξελικτικές δυνάμεις (φυσική επιλογή, τυχαία γενετική παρέκκλιση, μετάλλαξη, μετανάστευση) οδηγούν στην εξέλιξη των πληθυσμών. Θα αναλυθούν ειδικές περιπτώσεις φυσικής επιλογής όπως επιλογή ενάντια στο υποτελές ή ενάντια στο κυρίαρχο αλληλόμορφο, υπερκυριαρχία, συχνοεξαρτώμενη επιλογή. Θα περιγραφεί συνοπτικά πώς οι διαφορετικές εξελικτικές δυνάμεις δρουν σε συνδυασμό στους πληθυσμούς π.χ. η επιλογή με την μετάλλαξη. Θα περιγραφεί ο ρόλος της ομομιξίας στην Εξέλιξη και η δυναμική της υποδιαίρεσης πληθυσμών. Θα αναπτυχθεί η ανισορροπία σύνδεσης και ο ρόλος του ανασυνδυασμού στην Εξέλιξη. Ένα χωριστό κεφάλαιο θα αποτελέσει η γενετική των ποσοτικών χαρακτήρων μαζί με την ανθρωπογενή επιλογή. Σε επόμενη ενότητα θα αναλυθούν οι αρχές της κοινωνιοβιολογίας μέσα από τις αλτρουιστικές και τις συγκρουσιακές συμπεριφορές σε οργανισμικό και σε γενετικό επίπεδο. Ένα κεφάλαιο θα αποτελέσει η φυλοεπιλογή και η εξέλιξη του φύλου καθώς και οι αρχές της ειδογένεσης. Το βιβλίο θα τελειώνει με σύντομη αναφορά στη Μοριακή Εξέλιξη, δηλαδή τη φυλογένεση και την αλληλεπίδραση της επιλογής με την τυχαία γενετική παρέκκλιση σε μοριακό επίπεδο. (EL)

learningMaterial
book

ΕΞΕΛΙΞΗ (EL)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (EL)
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ (EL)
Population Genetics (EN)
Molecular Evolution (EN)
Evolution (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)