Παιδοδοντιατρική - Εργαστηριακός οδηγός

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Παιδοδοντιατρική - Εργαστηριακός οδηγός (EL)

Κοτσάνος, Νικόλαος (EL)
Αρχάκης, Αριστείδης (EL)
Kotsanos, Nikolaos (EN)
Archakis, Aristeidis (EN)

Μαλτσίδου, Μελίνα (EL)
Αραποστάθης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Maltsidou, Melina (EN)
Arapostathis, Konstantinos (EN)

Σκοπός του βιβλίου είναι να περιγραφούν οι απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που αφορούν την Παιδοδοντιατρική σε εργαστηριακό επίπεδο ή σε συνθήκες κλινικής προσομοίωσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για βελτίωση δεξιοτήτων σε επίπεδο αριστείας στην κλινική πράξη. Στο σύγγραμμα αυτό περιγράφονται τα ακόλουθα: 1. Οι μορφολογικές και ιστολογικές διαφορές νεογιλών και μονίμων δοντιών και πώς αυτές επηρεάζουν τις παρασκευές κοιλότητας για έμφραξη με αμάλγαμα ή αισθητικά υλικά. 2. Τα οφέλη χρήσης του απομονωτήρα τόσο για τον ασθενή όσο και για τον οδοντίατρο. Τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για την απομόνωση. Οι διάφοροι τρόποι απομόνωσης. Τα στάδια απομόνωσης. Τρόποι απομόνωσης για πρόσθια και οπίσθια δόντια. 3. Οι ενδείξεις εφαρμογής κάλυψης οπών και σχισμών (ΚΟΣ). Τα στάδια κλινικής εφαρμογής ΚΟΣ. Τα είδη υλικών ΚΟΣ. Συχνότητα επανεξετάσεων των ΚΟΣ. Εφαρμογή ΚΟΣ σε νεογιλά και μόνιμα δόντια. 4. Οι ενδείξεις εφαρμογής προληπτικών εμφράξεων σύνθετης ρητίνης και τα τα στάδια της κλινικής εφαρμογής τους. 5. Οι μέθοδοι παρασκευής κοιλοτήτων Ιης, ΙΙης, ΙΙΙης και Vης ομάδας σε νεογιλά δόντια για εμφράξεις με σύνθετη ρητίνη, ρητινωδώς τροποποιημένη υαλοιονομερής κονία και αμάλγαμα. 6. Οι ενδείξεις και οι μέθοδοι τοποθέτησης προκατασκευασμένων ανοξείδωτων στεφανών καθώς και αισθητικών στεφανών στα νεογιλά δόντια. 7. Οι ενδείξεις και τα στάδια πολφοτομής στα νεογιλά δόντια. 8. Οι προϋποθέσεις ενός σωστού νάρθηκα ακινητοποίησης μετά από οδοντικό τραύμα, οι διάφορες μέθοδοι ακινητοποίησης, τα στάδια εφαρμογής νάρθηκα ακινητοποίησης. 9. Οι ενδείξεις εφαρμογής των πάγιων και κινητών μηχανημάτων διατήρησης και επανάκτησης χώρου και τα στάδια κατασκευής τους (δακτυλίου με συρμάτινη αγκύλη, γλωσσικού τόξου, διυπερώιου τόξου, υπερώιας πλάκας με ελατήρια, εξελίκτρα κλπ). (EL)

learningMaterial
labGuide

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΟΝΤΙΩΝ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ (EL)
Laboratory Practice - Cavity Preparation - Preformed Metal Crowns (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)