Βασικά Στοιχεία Εργαστηριακών Μετρήσεων & Ανάλυσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βασικά Στοιχεία Εργαστηριακών Μετρήσεων & Ανάλυσης (EL)

Παπαδογιάννης, Νεκτάριος (EL)
Μπακαρέζος, Ευθύμιος (EL)
Papadogiannis, Nektarios (EN)
Bakarezos, Efthymios (EN)

Νίκα, Ελένη (EL)
Μπενής, Εμμανουήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Benis, Emmanouil (EN)
Nika, Eleni (EN)
Kallipos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιέχονται: - αναλυτική περιγραφή των μονάδων των φυσικών μεγεθών, των συστημάτων μονάδων, και των συντομογραφιών τους (επιστημονική γραφή, συνηθέστερα προθέματα μονάδων). - αναλυτική περιγραφή των συνηθέστερων σφαλμάτων που υπεισέρχονται στη μετρητική διαδικασία, του υπολογισμού τους και της αντιμετώπισής τους. Γίνεται αναφορά των βασικών μεγεθών (μέση τιμή και απόκλιση από τη μέση τιμή, τυπική απόκλιση, απόλυτο και σχετικό σφάλμα) και δίνονται παραδείγματα. Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος σύγκρισης τιμών φυσικών ποσοτήτων, ο τρόπος διάδοσης σφαλμάτων στους υπολογισμούς και ο τρόπος αναγραφής των σημαντικών σημείων των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. - αναλυτική περιγραφή και παραδείγματα για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων (γραμμικών και μη-γραμμικών σχέσεων / αλλαγή μεταβλητών), και της εξαγωγής από αυτές τιμών για τα μετρούμενα φυσικά μεγέθη (κλίση / διατομή). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΗΧΟΣ (EL)
ΚΥΜΑΤΑ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (EL)
Oscillations (EN)
Sound (EN)
Laboratory Exercises (EN)
Waves (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-10-22*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)