ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)

Κουτίτας, Χριστόφορος (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Koutitas, Christoforos (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Μάδαμας, Σωτήρης (EL)
Δήμας, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimas, Athanasios (EN)
Madamas, Sotiris (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό έχει αντικείμενο την Υπολογιστική Κυματομηχανική και Ακτομηχανική. Με σκοπό την εκπαιδευτική αλλά και επιχειρησιακή χρήση, γίνεται η ανάπτυξη/παρουσίαση απλοποιημένου λογισμικού, καθώς και μαθηματικών μοντέλων που βασίζονται σε επίλυση διαφορικών εξισώσεων με τη χρήση μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης. Γίνεται ανάπτυξη των αριθμητικών σχημάτων επίλυσης, ώστε η χρήση να μήν έχει τη μορφή 'μαύρου κουτιού'. Το κεφάλαιο περιάμβάνει και εφαρμογές με σκοπό την κατανόηση της επιχειρησιακή τους χρήσης αλλά και των διεργασιών του παράκτιου χώρου Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα παρακάτω υπο-κεφάλαια: Απλοποιημένα προγράμματα ΗΥ (EXCEL, FORTRAN, MATLAB) Κατάστρωση υδροδυναμικών εξισώσεων κυματισμών Μοντέλο πρόγνωσης κυματισμών Μοντέλο μετάδοσης κυματισμών και σχεδιασμού χωροδιάταξης λιμενικών έργων Μοντέλο κυματογενούς κυκλοφορίας Μοντέλο εκτίμησης παράκτιας στερεομεταφοράς και εξέλιξης μορφολογίας πυθμένα Μοντέλο σχεδιασμού έργων προστασίας ακτών Εφαμρογές (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗ (EL)
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ (EL)
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ (EL)
Mathematical Models In Coastal Engineering (EN)
Sea Wave Mechanics (EN)
Coastal Protection Structures (EN)
Coastal Morphodynamics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)