Εισαγωγή στο αντικείμενο και στις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εισαγωγή στο αντικείμενο και στις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου (EL)

Ακριβοπούλου, Χριστίνα (EL)
Ανθόπουλος, Χαράλαμπος (EL)
Anthopoulos, Charalampos (EN)
Akrivopoulou, Christina (EN)

Μπαλτά, Ευαγγελία (EL)
Παπαδοπούλου, Τριανταφυλλιά (EL)
Κοκολάκης, Αντώνιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papadopoulou, Triantafyllia (EN)
Kokolakis, Antonios (EN)
Balta, Evangelia (EN)

Στο πρώτο κεφάλαιο του προτεινόμενου συγγράματος αναλύεται το αντικείμενο του διοικητικού δικαίου ως επιστημονικού κλάδου καθώς και η σχέση του με τους άλλους κλάδους του δικαίου και οι θεμελιώδεις αρχές που το διέπουν. Ειδικότερα εξετάζεται η θέση του διοικητικού δικαίου στο δημόσιο δίκαιο και ιδίως η σχέση του με το συνταγματικό δίκαιο καθώς και η διάκριση ανάμεσα στο γενικό και το ειδικό μέρος του διοκητικού δικαίου. Επίσης, η σχέση του διοικητικού δικαίου με το ιδιωτικό δίκαιο και το δίκαιο του ανταγωνισμού καθώς και η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό διοικητικό δίκαιο. Περαιτέρω αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το διοικητικό δίκαιο και ειδικότερα: α. η αρχή της νομιμότητας της δράσης της δημόσιας διοίκησης, β. η αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, γ. η αρχή της ισότητας, δ. η αρχή της αναλογικότητας, ε. η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, στ. η αρχή της χρηστής διοίκησης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΝΟΜΟΣ (EL)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ (EL)
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (EL)
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (EL)
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (EL)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (EL)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (EL)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (EL)
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ (EL)
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (EL)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ (EL)
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (EL)
Proportionality (EN)
Centralization (EN)
Justification Of Public Administration Acts (EN)
Principle Of Legality (EN)
Independent Authorities (EN)
Public Law (EN)
Decentralization (EN)
Right To Petition (EN)
Administrative Law (EN)
Equality (EN)
Public Administration (EN)
Margin Of Appreciation (EN)
Public Administration Acts (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)