Αλιευτική βιολογία και αλιεία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αλιευτική βιολογία και αλιεία (EL)

Τσίκληρας, Αθανάσιος (EL)
Στεργίου, Κωνσταντίνος (EL)
Tsikliras, Athanasios (EN)
Stergiou, Konstantinos (EN)

Αφουξενίδης, Αυξέντιος (EL)
Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Μαχιάς, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kallipos (EN)
Machias, Athanasios (EN)
Afouxenidis, Afxentios (EN)

Το βιβλίο αρχίζει με ένα εισαγωγικό κεφάλαιο (Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή) και στη συνέχεια διαρθρώνεται σε δύο ενότητες, την Αλιεία και την Αλιευτική βιολογία. Στην ενότητα της αλιείας (Ενότητα Ι) περιλαμβάνονται 4 κεφάλαια (Κεφάλαιο 2: Αλιευτικά εργαλεία και επιλεκτικότητα, Κεφάλαιο 3: Παραγωγικές διαδικασίες και αλιευτικοί πόροι, Κεφάλαιο 4: Κατηγορίες αλιείας, αλιευτική προσπάθεια και υπεραλίευση, Κεφάλαιο 5: Η επίδραση της αλιείας στους οργανισμούς και το οικοσύστημα), τα οποία αναλύονται ξεχωριστά. Στην ενότητα της αλιευτικής βιολογίας (Ενότητα ΙΙ) περιλαμβάνονται 5 κεφάλαια (Κεφάλαιο 6: Ηλικία, Κεφάλαιο 7: Αύξηση, Κεφάλαιο 8: Θνησιμότητα, Κεφάλαιο 9: Αναπαραγωγή. Κεφάλαιο 10: Διατροφή). Στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα υπάρχουν 2-3 ασκήσεις. Το βιβλίο κλείνει με το Κεφάλαιο της βιβλιογραφίας. (EL)

learningMaterial
book

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (EL)
ΑΥΞΗΣΗ (EL)
ΗΛΙΚΙΑ (EL)
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (EL)
Growth (EN)
Mortality (EN)
Fishing Gear (EN)
Selectivity (EN)
Age (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)