Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο κοντινό πεδίο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο κοντινό πεδίο (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το πρόγραμμα DWNFDC υπολογίζει την αρχική διάλυση λυμάτων εκροής από διαχυτήρα σε θαλάσσιο περιβάλλον (κοντινό πεδίο). Με βάση την παροχή σχεδιασμού στον αγωγό διάθεσης/εκροής λυμά-των στο θαλάσσιο αποδέκτη, ορισμένα όρια λειτουργικότητας του διαχυτήρα και, τέλος, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του αποδέκτη (στρωμάτωση, πυκνότητες, ταχύτητες και κατεύθυνση ρευμάτων), ρυθμίζονται τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του διαχυτήρα, ώστε να επιτυγχάνεται αρχική διάλυση μεγαλύτερη ή ίση με την επιτρεπόμενη στο θαλάσσιο αποδέκτη. Ο τελευταίος μπορεί να είναι στρωματωμένος ή ομογενής και με ή χωρίς την παρουσία ρευμάτων. Το παρόν πρόγραμμα μπορεί να συνδυάζεται με την εφαρμο-γή DPD&RDCC για την τελική απόφαση αναφορικά με το πλήθος των ανυψωτήρων εκροής πάνω στο διαχυτήρα. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής, εκτός από την αρχική διάλυση των λυμάτων, αφορούν το απαραίτητο βάθος εκροής, το πλήθος και τις κατασκευαστικές διαμέτρους των ανυψωτήρων και του διαχυτήρα και το ύψος παγίδευσης του πλουμίου εκροής. Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel. (EL)

learningMaterial
simulation

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
ΔΙΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (EL)
Maritime Hydraulics (EN)
Outfalls (EN)
Outflow Dilution (EN)
Coastal Engineering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)