Η κοινωνιολογική κριτική στην καθολικά ορθολογική θεμελίωση των αξιών. Πολυθεϊσμός των αξιών και ελεύθερη δημιουργία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η κοινωνιολογική κριτική στην καθολικά ορθολογική θεμελίωση των αξιών. Πολυθεϊσμός των αξιών και ελεύθερη δημιουργία (EL)

Ναγόπουλος, Νικόλαος (EL)
Nagopoulos, Nikolaos (EN)

Ντάφος, Βάιος (EL)
Σαββάκης, Εμμανουήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Ntafos, Vaios (EN)
Kallipos (EN)
Savvakis, Emmanouil (EN)

Η Κοινωνιολογία της Γνώσης στην όψιμη περίοδο που διανύει θεμελιώνεται στις φαινομενολογικές προσεγγίσεις και στις αναστοχαστικές όψεις της ερμηνευτικής σχολής καί βασίζεται στην παραδοχή μιας κοινωνικά κατασκευασμένης πραγματικότητας που οικοδομείται μέσω της υποκειμενικής νοηματοδότησης του κόσμου. Το αρχιμήδειο σημείο πάνω στο οποίο θεμελιώνονται οι φαινομενολογικές πτυχές της Κοινωνιολογίας της Γνώσης αποτυπώνεται στις περιγραφές της ανθρώπινης εμπειρίας για τον κόσμο. Μέσα από αυτές αναδύονται, αναγνωρίζονται και ανασκευάζονται συγκεκριμένες μορφές κοινωνικής πραγματικότητας, οι οποίες αντικειμενοποιούνται μόνο ως κοινωνικά πεδία συμβολικής διάδρασης και κοινωνικής πρόσληψης της γνώσης, σε μια αδιάκοπη διαδικασία ενεργούς συμμετοχής και δημιουργικής συμβολής των υποκειμένων που προσδιορίζουν το περιεχόμενο των κοινωνικών μετασχηματισμών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (EL)
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (EL)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (EL)
Epistemology Of Social Sciences (EN)
Sociology Of Knowledge (EN)
Theory And Methodology Of Social Sciences (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)