Κατηγοριοποίηση και Πρόβλεψη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Κατηγοριοποίηση και Πρόβλεψη (EL)

Βερύκιος, Βασίλειος (EL)
Καγκλής, Βασίλειος (EL)
Σταυρόπουλος, Ηλίας (EL)
Kagklis, Vasileios (EN)
Stavropoulos, Ilias (EN)
Verykios, Vasileios (EN)

Φιλώνη, Βαλεντίνα (EL)
Σπανακά, Αδαμαντία (EL)
Καλλές, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Filoni, Valentina (EN)
Kalles, Dimitrios (EN)
Spanaka, Adamantia (EN)

Ο βασικός στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή και η εκβάθυνση στην έννοια της κατηγοριοποίησης η οποία έχει σαν σκοπό την επαγωγή ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης με τη χρήση ενός συνόλου εκπαίδευσης και ενός αλγόριθμου μάθησης, μέσω του οποίου μπορεί να γίνει η ανάθεση τιμών στο γνώρισμα της κατηγορίας σε μη κατηγοριοποιημένες εγγραφές. Υπάρχουν διαφόρων ειδών μοντέλα κατηγοριοποίησης, όπως κανόνες, λίστες, δέντρα απόφασης, σύνολο υποδειγμάτων ή παραδειγμάτων δεδομένων, νευρωνικά δίκτυα, μέθοδοι ομάδων κτλ. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την επαγωγή μοντέλων δέντρων απόφασης, και κα δούμε τα μέτρα μη-καθαρότητας και τις τεχνικές διάσπασης που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των δέντρων αυτών. Η εξοικείωση με θέματα που αφορούν την επαγωγή δέντρων απόφασης όπως είναι η υπερπροσαρμογή ή υποπροσαρμογή ενός μοντέλου στα δεδομένα, ο υπολογισμός του λάθους γενίκευσης ενός μοντέλου με διαφορετικούς τρόπους είναι μερικοί από τους στόχους αυτού του κεφαλαίου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (EL)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EL)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
Big Data Analytics (EN)
Hadoop (EN)
Data Mining (EN)
Association Rules (EN)
OLAP (EN)
Mapreduce (EN)
Clustering (EN)
Statistics (EN)
Machine Learning (EN)
Data Science (EN)
NoSQL Databases (EN)
Classification (EN)
Decision Trees (EN)
Data Cleaning (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)