Διαχείριση Ποιότητας, Ιατρικές Κωδικοποιήσεις και Πρωτόκολα, Τεχνικά Πρότυπα και Διανοητική Ιδιοκτησία και Βιοϊατρική Τεχνολογία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Διαχείριση Ποιότητας, Ιατρικές Κωδικοποιήσεις και Πρωτόκολα, Τεχνικά Πρότυπα και Διανοητική Ιδιοκτησία και Βιοϊατρική Τεχνολογία (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Παππάς, Βασίλειος (EL)
Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Pappas, Vasileios (EN)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)
Botsivali, Maria (EN)

- Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία. -Το πρότυπο ISO 9001:20xx και άλλα ειδικά πρότυπα. - Τυπική δομή των βασικών Διαδικασιών ενός Συστήματος Ποιότητας (Διοίκηση, Ανθρώπινοι Πόροι, Εκπαίδευση, Έλεγχος Διεργασιών, Έλεγχος Ποιότητας, Διαχείριση/Αγορές, Δομή και Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας, Έλεγχος και Κοινοποίησή Αντιξόων Συμβαμάτων, Στόχοι Ποιότητας, Εσωτερική Αξιολόγηση, περιοδικές Επιθεωρήσεις, Εγχειρίδιο Ποιότητας). - Λογισμικό υποστήριξης Πιστοποίησης και Διαπίστευσης Τμημάτων. - Ιατρικές Κωδικοποιήσεις & Πρωτόκολα (ICD-10, SNOMED, LOINC, DRGs κλπ.). - Νοσηλευτικές Κωδικοποιήσεις (NIC, Omaha System,Home Health Care Classification HHCC, CCC κλπ.) - Πρότυπα επικοινωνίας στην υγειονομική περίθαλψη (HL7, HL7-CDA, DICOM, openEHR κλπ.). - Τεχνικά Πρότυπα (ITU, IEC, ISO, IEEE, ETSI, ANSI κλπ.). - Διανοητική Ιδιοκτησία (Σημασία. Νομοθεσία, Τίτλοι, Διαδικασίες κλπ.). - Έρευνα Καινοτομία και Παραγωγή στη σύγχρονη ΒΙΤ. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΩΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΠ-ΜΕΘ (EL)
Anaesthesia (EN)
Biomedical Engineering (EN)
Cninical Chemistry (EN)
Surgery (EN)
Surgery Nursing (EN)
Intensive And Emergency Medicine (EN)
ICU And Emergency Nursing (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)