Αστροφυσική υψηλών ενεργειών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αστροφυσική υψηλών ενεργειών (EL)

Βλαχάκης, Νεκτάριος (EL)
Μαστιχιάδης, Απόστολος (EL)
Vlachakis, Nektarios (EN)
Mastichiadis, Apostolos (EN)

Κυλάφης, Νικόλαος (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kylafis, Nikolaos (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)

Παρουσίαση των φυσικών θεωριών που περιγράφουν και εξηγούν το Σύμπαν των υψηλών ενεργειών, όπως αυτό προκύπτει από σύγχρονες αστροφυσικές παρατηρήσεις. Σύντομη παρουσίαση της κοσμικής ακτινοβολίας υπερυψηλών ενεργειών και των αστροφυσικών αντικειμένων ακτίνων Χ και γ. Ανάλυση των θεωριών εκπομπής σε αυτές τις ενέργειες, όπως ο αντίστροφος σκεδασμός Compton και η ακτινοβολία σύγχροτρον. Μελέτη της επιτάχυνσης σωματιδίων που οδηγεί στην δημιουργία της ακτινοβολίας υψηλών ενεργειών. Περιγραφή μαγνητισμένων σχετικιστικών αστροφυσικών εκροών. Θεωρία δημιουργίας και διάδοσης πιδάκων πλάσματος. Αστροφυσικοί δίσκοι προσαύξησης. Εφαρμογές όλων των ανωτέρω σε αστροφυσικά αντικείμενα όπως pulsars, quasars, grbs. (EL)

learningMaterial
book

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (EL)
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (EL)
ΔΙΣΚΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ (EL)
ΜΑΓΝΗΤΟΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Χ ΚΑΙ Γ (EL)
X-ray And Gamma-ray Astronomy (EN)
Magnetohydrodynamics (EN)
Particle Acceleration (EN)
Astroparticle Physics (EN)
Radiation Processes (EN)
Accretion Disks (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)